Byggeplassen til Deichman Bjørvika. Barcode i bakgrunnen.

Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold

PRIM er et samarbeid mellom Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Byggenæringens Landsforening og Utdanningsetaten om å jobbe for økt rekruttering og større mangfold i byggenæringen.