Valgboder på Karl Johans gate

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for utleie av valgbodplasser og som må kontaktes når det gjelder alle praktiske spørsmål rundt valgboder.

Kontaktperson for partiene:

Bymiljøetaten sender ut brev til alle partier/grupper som stiller liste ved årets valg og innkaller til et informasjonsmøte der også valg av plasser vil foregå. Møtet vil skje i etterkant av valgstyrets møte 25. mai der listeforslagene skal godkjennes.

Reglene for plassering av valgboder langs Karl Johans gate er:

«Ved kommunestyrevalg skal de partier som hadde størst oppslutning i Oslo ved siste kommunestyrevalg velge plass først. Det vil si at det største partiet får velge først, deretter det nest største partiet osv. De partier som ikke var representert ved siste kommunestyrevalg får etter loddtrekning velge de plassene som til slutt er ledige.»