Valg

Stortingsvalget 2021

Valget er 13. september 2021. Oslo vil ha 20 mandater.

Oslo får ett ekstra mandat


Oslo har hatt stor befolkningsøkning siden forrige fordeling av mandater mellom valgdistriktene i Norge. Derfor har valgdistriktet Oslo fått ett ekstra mandat siden forrige stortingsvalg.

Ved stortingsvalget i 2021 vil Oslo ha 20 mandater.

Les mer om dette på Stortingets nettsider.