Stortingsvalget 2021

Valget er 12 og 13. september 2021. Oslo vil ha 20 mandater.

Oslo får ett ekstra mandat


Oslo har hatt stor befolkningsøkning siden forrige fordeling av mandater mellom valgdistriktene i Norge. Derfor har valgdistriktet Oslo fått ett ekstra mandat siden forrige stortingsvalg.

Ved stortingsvalget i 2021 vil Oslo ha 20 mandater.

Les mer om dette på Stortingets nettsider.