Hvordan stille liste til stortingsvalget 2021

Partier og andre grupper kan stille liste til stortingsvalget. Frist for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12:00.

Slik leverer du listeforslaget

Listeforslag til stortingsvalget leveres på papir til valgstyret i Oslo. 

Vedleggene sendes elektronisk tilpostmottak@oslobystyre.no.

Lever i kontortid

Du kan levere listeforslag til Bystyrets sekretariat, Hieronymus Heyerdahls gate 1 (inngang fra sjøsiden)På grunn av koronasituasjonen må du ringe for å avtale tid for å levere listeforslaget.

Send i posten  

Postadresse: Valgstyret i Oslo v/Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo 

Frist

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen onsdag 31. mars klokken 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.  

Hvem kan velges til stortingsvalget?

Hvem som kan velges til stortingsvalget står i valglovens § 3-1.

Skjema og vedlegg for listeforslag

Når dere skal fylle ut listeforslaget, anbefaler vi at dere benytter følgende skjema:

Skjemaet må være skrevet ut tosidig. Underskriftene skrives på side 2 av skjemaet.

I tillegg til skjemaet skal dere levere et vedlegg til listeforslaget: 

Tips 

 • I pdf-filen er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite – de er kun der for å vise hvor du kan fylle inn data.
 • Hvis du ikke klarer å skrive direkte inn i skjemaet når du åpner det i nettleseren, kan du laste ned skjemaet, lagre det, og åpne det lagrede skjemaet i programmet Adobe Acrobat Reader
 • Hvis du har en skriver som ikke skriver ut tosidig (gjelder kun partier som trenger to underskrifter på listeforslaget): De to tillitsvalgte kan skrive de samme opplysningene (fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse) med blokkbokstaver og underskrive på den blanke baksiden av listeforslaget.

Slik fyller du ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder. Det skal stå: Stortingsvalget 2021 i Oslo
 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget:
  • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn som overskrift. Det skal ikke stå Oslo + «partinavn» i overskriften.  
  • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Oslo.
 • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg.  
 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Dette må vedlegget inneholde

 • kandidatenes navn og fødselsdato (6 siffer)
 • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget

Kandidater

 • Listeforslag skal være utfylt med minimum 20 kandidater og maksimum 26 kandidater.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget:

Dette gjelder:

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Oslo eller 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Oslo.

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 500 underskrifter

Dette gjelder:

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Oslo eller 5000 stemmer totalt i hele landet ved forrige stortingsvalg.  

Alle som skriver under på listeforslaget til stortingsvalget må ha stemmerett i Oslo kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

  Kontakt oss

  Ta gjerne kontakt med Bystyrets sekretariat for veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut. Vi kan kontaktes på e-post postmottak@oslobystyre.no eller telefon 21 80 21 80.

  Aktuelle lover og vedtak

  Krav til listeforslag står i valglovens kapittel 6

  Retten til å kreve fritak fra valg står i valglovens kapittel 3 § 2 (1)

  Mer informasjon og veiledning til utfylling av listeforslag finner du på valg.no