Valgresultater 2015 - Statistikk

Her ser du oversikt over de som fikk plass i de 15 bydelsutvalgene og de som fikk plass i Oslo bystyre 2015-2019.

Valg til bydelsutvalg – valgresultater

Kandidatoversikt for de 15 bydelsutvalgene for perioden 2015-2019

Valgprotokollen per bydel finner du i eInnsyn. Antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3 i valgstyrets møtebok for hver bydel.

Kommunestyrevalget – forhåndsstemmer og valgtingsstemmer

Kandidatoversikt for bystyret for perioden 2015-2019

Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 (PDF) - Valgprotokollen inneholder blant annet kandidatfordeling, og antall personstemmer per parti og kandidat. Valgoppgjøret ble godkjent av valgstyret 16. september. Totalt antall stemmer til hvert parti finner du under punkt D3.

De samlede resultatene for kommunestyrevalget i Oslo
Prosentvis oppslutning for hvert parti.

Forklaring til resultatene du finner på valgresultat.no

Kandidatoversikt med slengere (personstemmer til kandidater fra andre lister/partier) (PDF)

Oppmøteoversikt

Oppmøteoversikt for kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo (PDF)

Oppmøteoversikten viser hvor mange som har stemmerett og hvor mange som forhåndsstemte eller stemte på valgdagene. Der finner du også en oppmøteprosent. Tabellen viser hvor mange som har stemt av de som tilhører en bestemt valgkrets, men ikke hvor de stemte. Fordi man kan stemme i alle valglokaler får vi ikke partifordeling for de som tilhører kretsen.

Mottatte stemmer i forhåndstemmeperioden

Statistikk over mottatte stemmer i forhåndsstemmeperiode 10. august til og med 11. september