Sametingsvalget 2021

Valg til Sametinget avholdes samtidig med stortingsvalget. Oslo kommune er en del av Sør-Norge valgkrets.

Hvem kan stemme ved sametingsvalget?

Du har stemmerett ved sametingsvalget 2021 om du er oppført i Sametingets valgmanntall.

Manntallet blir tilgjengelig for kommunen rundt midten av juli.

Etter dette kan du sjekke om du er innført i manntallet ved å ringe telefon 23 46 12 12 på hverdager mellom kl. 09.00-15.30.

Er du ikke innført i manntallet? Send et krav om retting til:

samediggi@samediggi.no

eller

Sametinget, Postboks 144, 9735 Karasjok

Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Merk at krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2021.

Ta med legitimasjon og gjerne valgkort når du skal stemme

Du må ha med gyldig legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon gjelder dokumenter med navn, fødselsdato og bilde – for eksempel pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde. Ta gjerne med valgkortet.

Hvem kan du stemme på?

I 2021 skal det velges 6 mandater til Sametinget fra Sør-Norge valgkrets.

Stemmesedler til sametingsvalget i Sør-Norge valgkrets vil være tilgjengelige i alle valglokaler. Velgere som ikke tilhører Sør-Norge valgkrets må bruke en avkrysningsstemmeseddel hvis de ikke har med egen stemmeseddel.

Les mer om hvem som stiller fra Sør-Norge valgkrets på sametinget.no

Hvor og når kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget i alle kommuner i landet fra 10. august til 10. september. I Oslo kan du stemme til sametingsvalget i alle forhåndsstemmelokalene.

Hvis du er folkeregistrert i Oslo, kan du også stemme i alle valglokaler her på valgdagene 12. og 13. september.

Finn ditt nærmeste valglokale og åpningstider på valglokaler.no

Les mer om sametingsvalget på sametinget.no