Hvem kan stemme ved kommunestyrevalget?

Ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg er reglene for stemmerett annerledes enn for stortingsvalg, ved at det er flere grupper som kan stemme.

Bor du i Norge?

Du kan stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis

 • du er norsk eller nordisk statsborger som

  • er registrert som bosatt i Oslo innen 30. juni 2023

  • har fylt 18 år innen utgangen av 2023

 • du er utenlandsk statsborger som

  • er registrert som bosatt i Oslo innen 30. juni 2023

  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 11. september 2020 og har fylt 18 år innen utgangen av 2023

Flytter du til Oslo etter 30. juni?

Flytter du til Oslo og registrerer adressen din i Folkeregisteret etter 30. juni 2023, vil du ha stemmerett i kommunen du flytter fra.

Du kan forhåndsstemme i Oslo i perioden 10. august – 8. september, men skal du stemme på selve valgdagen, må du gjøre det i den kommunen du har stemmerett i.

Bor du i utlandet?

Du har rett til å stemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo hvis du

 • er norsk statsborger

 • har fylt 18 år innen utgangen av 2023

 • var registrert i Folkeregisteret som bosatt i Oslo da du flyttet fra Norge

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Er du norsk statsborger og har bodd over 10 år i utlandet, så står du ikke lenger i manntallet.

Du kan likevel møte opp og stemme i hvilket som helst forhåndsstemmelokale, ved en utenriksstasjon eller i et valglokale i Oslo på valgdagen.

Det at du har stemt regnes som en søknad om innføring i manntallet. Du trenger ikke sende en egen søknad i tillegg.

Stemmen din blir tatt imot i konvolutt og sendt til valgstyret i Oslo. Der blir du ført inn i manntallet og stemmen godkjent.

Er du ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet?

Da har du og personer i husstanden din rett til å stemme ved kommunestyrevalget, uavhengig av hvor lenge dere har bodd i utlandet.

Du kan stemme ved valg i Oslo hvis du

 • var registrert som bosatt i Oslo da du flyttet fra Norge

 • aldri har vært registrert som bosatt i Norge

Du kan lese mer informasjon for velgere bosatt i utlandet på valg.no

Valgkort

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller altinn. Hvis du har reservert deg mot elektronisk post eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i kontakt- og reservasjonsregisteret de siste 18 månedene, vil du få valgkortet sendt på papir.

Husk at du ikke trenger valgkortet for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

Slik sjekker du om du kan stemme ved valget i Oslo

Oversikten over alle som har stemmerett kalles manntallet. Du trenger ikke å registrere eller melde deg inn i manntallet – har du stemmerett, er du manntallsført.

Manntallet for kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg i Oslo blir offentlig tilgjengelig i løpet av juli. Da kan du sjekke om du er innført i manntallet og melde fra om eventuelle feil.

Se også