Bli valgmedarbeider

Vil du være en av 2000 valgmedarbeidere ved valget til høsten? Vi søker positive og nøyaktige medarbeidere til våre valglokaler! Som valgmedarbeider tar du imot stemmer og veileder velgere.

Slik blir du valgmedarbeider

I søknaden må du skrive litt om deg selv og hvorfor du vil jobbe som valgmedarbeider. Du må også velge hvilken bydel du vil jobbe i. Vi prøver å ta hensyn til dine ønsker, men du kan bli tilbudt jobb i andre bydeler.

Søk jobb som valgmedarbeider

Du kan søke jobb:

 • På valgdagene søndag 10. september og mandag 11. september.

 • I forhåndsstemmeperioden, fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september.

Valgdagene

Arbeidstid:

 • Søndag 10. september fra kl. 12:00 til ca. 19:00.

 • Mandag 11. september fra kl. 08:00 til opptellingen på lokalet er ferdig. Normalt er opptellingen ferdig mellom kl. 23:00 og kl. 01:00.

Du må kunne jobbe begge dagene.

Forhåndsstemmeperioden

Som valgmedarbeider må du kunne jobbe ulike vakter i perioden. Arbeidsmengde og omfang vil variere men du må være tilgjengelig hele forhåndsstemmeperioden.

Arbeidstid:

Åpningstider for forhåndsstemmestedene er:

 • hverdager kl. 10:00 – 19:00

 • lørdager kl. 10:00 – 18:00.

Opplæring

Opplæringen holdes digitalt og er obligatorisk for alle valgmedarbeidere.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til at det leveres et korrekt valgresultat. For å jobbe som valgmedarbeider må du derfor:

 • være fylt 18 år

 • være nøyaktig
 • kunne alle valgprosedyrene som står i arbeidsbeskrivelsene
 • gjennomføre obligatorisk opplæring i forkant av forhåndsstemmeperioden/valgdagene
 • kunne jobbe begge valgdager og eventuelt hele forhåndsstemmeperioden
 • ikke stå på liste for et politisk parti ved årets valg

Jobbtilbud

Jobbtilbud sendes ut i løpet av juni.

Kontaktinformasjon

Gjelder det spørsmål om stillingene ta kontakt med valgansvarlig i bydelene.

Kontakt valgansvarlig i bydelen

Gjelder det spørsmål om registrering av søknad, kontakt Bystyrets sekretariat.

Kontakt Bystyrets sekretariat på e-post