Rådets sammensetning 2015 - 2019

Medlemmene av det sentrale rådet for funksjonshemmede oppnevnes av bystyret.

Ledelse

Leder: Ann- Marit Sæbønes (A) 
Nestleder: Karl Haakon Sævold (H)

Politiske medlemmer med varamedlemmer

Medlem: Ann Marit Sæbønes (A)

Varamedlem: Jørgen Foss (A) 

Medlem: Karl Haakon Sævold (H)

Varamedlem: Gunn Elisabeth Myhren (H) 

Medlem: Helle Hagenau (R)

Varamedlem: Siri Ulleberg (F) 

Medlem: Cato Brunvand Ellingsen (SV)

Varamedlem: Heidimarie Evensen (MDG) 

Medlem: Oddrun Botnen Eie (KrF)

Varamedlem: Gudrun Jære Hoel (V) 

Fra funksjonshemmedes organisasjoner

Medlem: Brita Rønbeck Bølgen

Varamedlem: Anne Kristin Hegdal

Medlem: Martin Kristian Smedstad

Varamedlem: Ole Hansen 

Medlem: Dag Fallingen Halkjær

Varamedlem: Marianne Kufaas Sæterhaug 

Medlem: (ny medlem vil bli oppnevnt)

Varamedlem: Grete Flattun 

Medlem: Gerd Liv Valla

Varamedlem: Shahram Arifar

Med kompetanse fra offentlig forvaltning og andre som har spesiell innsikt i funksjonshemmedes stilling i samfunnet

Medlem: Inger Marie Lid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Varamedlem: Faridah Shakoor, Abloom filmfestival 

Medlem: Paal Haavorsen, Arbeid & inkludering i NHO

Varamedlem: Amina Benattou, Støttesenter mot incest