Til innhold
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Arbeidsutvalget i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2015-2019

  1. Leder Ann-Marit Sæbønes (A), e-post: annmaritsabones@gmail.com
  2. Nestleder Karl Haakon Sævold (H), e-post: khs@delta.no og tlf.nr. 901 88 258
  3. Medlem Gerd Liv Valla (SAFO og Norsk forbund for utviklingshemmede i Oslo).
  4. Arbeidsutvalget kan kontaktes via rådssekretær Bente Arnesen, e-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no og tlf.nr. 21 80 21 80 (kommunens sentralbord) eller 920 85 567

I henhold til rådets vedtekter § 3.3 skal rådet velge et arbeidsutvalg. Foruten leder og nestleder skal medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner være representert i arbeidsutvalget.