Til innhold
Sentrale råd

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådhuset, 0161 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo.

Nytt råd og nytt navn

Rådet skal endre navn til Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo når nytt råd blir oppnevnt.

Skiftet av navn er en følge av endringer og utvidelse i rådets oppnevningsgrunnlag ved at det for fremtiden skal være et forum for medvirkning og representere Oslos innbyggere med flerkulturell minoritetsbakgrunn.

Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo skal være et medvirkningsforum, og skal representere Oslos innbyggere med flerkulturell minoritetsbakgrunn. 

Rådets oppgaver

  • Rådet skal være medvirkningsforum for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker i Oslo med flerkulturelle minoritetsbakgrunn
  • Rådet skal uttale seg om saker som byråd og bystyre legger fram
  • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ
  • Rådet kan drive informasjonsvirksomhet
  • Rådet kan bidra til at minoritetene er representert i kommunale fora for brukermedvirkning

Sammensetning

Sammensetningen av rådet skal sikre en større bredde knyttet til medlemmenes erfaringer, kunnskap og bakgrunn enn det rådet for innvandrerorganisasjoner gjorde.