Til innhold
Det sentrale eldrerådet

Møteplan

Det skal oppnevnes nytt sentralt eldreråd for perioden 2019-2023. Nytt råd og nye vedtekter vedtas av bystyret. Utnevningen forventes i første kvartal av 2020. Møteplan for 2020 er derfor ikke avtalt. Spørsmål kan rettes til rådssekretær Torunn Helle. E-post: torunn.helle@byr.oslo.kommune.no.

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Torunn Helle kontaktes på forhånd. Send e-post til torunn.helle@byr.oslo.kommune.no.

 

Møteinnkallinger 

Referater