Det sentrale eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet

Det sentrale eldreråd har åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder.

Faste medlemmer: 

 • Wenche Hansggard (leder)
 • Audhild Freberg Iversen (nestleder)
 • Bjørn Erikson
 • Guri Lise Rørvik
 • Tore Nyseter
 • Knut Elgsaas
 • Maia Loftesnes
 • Heidi Karsrud Nordal

Varamedlemmer: 

 • Jon Pelle Kjellstrøm
 • Anne-Mari Egeland
 • Turid Andersen
 • Tore Ruud
 • Theo Koritzinsky
 • Hans Høegh Henriksen
 • Ghazala Naseem
 • Unni Hembre

Arbeidsutvalget

 • Wenche Hansgaard
 • Audhild Freberg Iversen
 • Bjørn Erikson