Møteplan, innkallinger og referater

Møteplan

Møtene er offentlige. Dersom du ønsker opplysninger om møtesituasjon, kontakt sekretær Siri-Anett Myhre og få tilsendt lenke til møtet på Teams.

Telefon: 994 20 655 
e-post:  siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no

Møteplan 2. halvår 2021

  • Tirsdag 7. september kl. 13.00 – 15.00                 
  • Tirsdag 12. oktober kl. 13.00 – 15.00
  • Tirsdag 2. november kl. 13.00 – 15.00
  • Tirsdag 7. desember kl. 13.00 – 15.00

Møteinnkallinger 

Referater