Møteplan, innkallinger og referater

Møteplan

Møtene er offentlige. Dersom du ønsker opplysninger om møtesituasjon, kontakt sekretær Siri-Anett Myhre og få tilsendt lenke til møtet på Teams.

Telefon: 994 20 655 
e-post:  siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no

Møteplan 1. halvår 2022

  • Tirsdag 25. januar kl. 12.30 – 15.30
  • Tirsdag 22. februar kl. 12.30 – 15.30
  • Tirsdag 15. mars kl. 12.30 – 15.30
  • Tirsdag 5. april kl. 12.30 – 15.30
  • Tirsdag 3. mai kl. 12.30 – 15.30

Møteinnkallinger 

Referater