Medlemmer av eldrerådet

Det sentrale eldreråd har ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet velger selv leder og nestleder.

Faste medlemmer:

 • Sturla Bjerkaker (leder)
 • Kari Hauge (nestleder)
 • Tore Ruud
 • Aasmund Robert Vik
 • Heidi Karsrud Nordal
 • Eleanor W. Holter
 • Ole Andreas Hansen
 • Ingrid Oliva Jåma
 • Khalid Mahmood

Varamedlemmer:

 • Antje Dorothea Egede-Nissen
 • Liv Halvorsrud
 • Anette Hannestad
 • Grethe Skarpnes
 • Jon Pelle Kjellstrøm
 • Arild Andersson
 • Ivar Leveraas
 • Zehra Celik
 • Azra Gilani

Reglement og oppnevning av medlemmer