Det sentrale eldreråd

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo.

Om rådet

Eldrerådet er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.

I Oslo er det også lokale råd for eldre i alle bydeler.

Rådene følger kommunevalgperioden, det betyr at det i forbindelse med kommunevalget hvert fjerde år skal velges nye råd. Det er bystyret som oppnevner det sentrale eldrerådet.

Medlemmer av rådet

Alle rådets medlemmer 2019-2023

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan for det sentrale eldreråd 2020-2023 (PDF)

Følg oss på Facebook

Det sentrale eldreråd på Facebook

Rådsmøter

Møtene er offentlige. Dersom du ønsker mer informasjon om møtene, kontakt rådssekretær Siri-Anett Myhre. Du kan også få tilsendt lenke til møtet på Teams.

Telefon: 99 42 06 55
E-post: siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.no

Møteplan andre halvår 2022

  • Tirsdag 6. september kl. 11:30 – 15:30 i Rådhuset (Internseminar fra kl. 11:30 – 12:30)
  • Tirsdag 11. oktober kl. 12:30 – 15:30 på Samisk Hus
  • Tirsdag 8. november kl. 12:30 – 15:30, møtested skal avklares
  • Tirsdag 6. desember kl. 12:00 – 15:30 i Rådhuset

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra det sentrale elderådet

Årsmeldinger

Årsmelding for eldrerådet 2021 (PDF)

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Siri-Anett Myhre
Telefon
Eirin Rørmark
Telefon
Leder
Sturla Bjerkaker
Telefon
Nestleder
Kari Hauge
Telefon

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Det sentrale eldreråd, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO