Det sentrale eldreråd

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Det sentrale eldreråd, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Det sentrale eldreråd

Det sentrale eldreråd er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo kommune. Eldrerådene er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Eldrerådet er et rådgivende organ for byens politikere, med mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og råd.

Det sentrale eldreråd 2019-2023

Leder: Sturla Bjerkaker 
E-post: sturlabjerkaker@gmail.com
Mobil: 906 06 289

Nestleder: Kari Hauge
E-post: karimormorhauge@gmail.com
Mobil: 901 35 422

Spørsmål kan rettes til rådssekretær Siri-Anett Myhre på e-post: siri-anett.myhre@byr.oslo.kommune.noeller telefon: 994 20 655, eller til Eirin Rørmark på e-post: eirin.rormark@byr.oslo.kommune.no eller telefon: 400 48 907.

I Oslo er det også lokale råd for eldre i alle bydeler.

Rådene følger kommunevalgperioden, det betyr at det i forbindelse med kommunevalget hvert fjerde år skal velges nye råd. Det er bystyret som oppnevner det sentrale eldrerådet. 

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra det sentrale elderådet i Oslo

Regelverk