Kommuneplan

Planstrategi 2016-2019 og planprogram

Barn i Oslo (Foto: Berit Roald/Scanpix)Foto: Berit Roald/Scanpix

Bystyrets vedtak av planstrategi 2016-2019 og planprogram

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel - byrådets forslag til planstrategi 2016-2019 er vedtatt i bystyret.

Bystyret vedtok 14.12.2016 å slutte seg til byrådets forslag til planstrategi for Oslo kommune for perioden 2016-2019. Les protokollen her. 

Les høringsutkastet, høringsuttalselser og Byrådets endelige forslag til Planstrategi for Oslo 2016-2019 og planprogram for Kommuneplan 2017.