Kommuneplanens arealdel: Generelle trekk, erfaring fra evaluering av tidligere plan, hvordan lese planen.

Om aktiviteten

I juni la byrådet ut forslag til ny arealdel i kommuneplanen på høring og offentlig ettersyn fram til 22. desember 2023.

Vi vil høre fra deg. I oktober inviterer vi derfor til fire åpne møter og "kontordager" på Gamle Munch på Tøyen om innholdet i forslaget. Målet med møtene er å opplyse om planen på en så god måte at du kan medvirke til å gi oss dine innspill til planforslaget. Møtet er åpent for alle.

Slik blir møtet organisert:

14.00 – 18.00: Åpen kontortid: kom og snakk med oss!

18.00 – 20.00: Informasjonsmøte, innspill og åpen mikrofon/panelsamtale

Tematisk innhold på informasjonsmøter:

I møtene vil Plan- og bygningsetaten først gi en generell introduksjon av planen, deretter presentere utvalgte tema og forhold som er spesielt tungtveiende i planforslaget. I andre halvdel av møtene vil vi invitere interesseorganisasjoner til å holde korte innlegg, før vi åpner for innspill fra salen.

  • Mandag 16. oktober: Generelle trekk, erfaring fra evaluering av tidligere plan, og hvordan lese planforslaget.
  • Tirsdag 17. oktober: Gode nabolag.
  • Onsdag 18. oktober: Klimarobust nullutslippsby.
  • Torsdag 19. oktober: Fremtidsrettet næringsliv.

Ønsker du å komme med innspill og bemerkninger til planforslaget?

Si din mening via høringsportalen.

Tid og sted

Dato

Mandag 16. oktober

Tid

14:00-20:00

Sted

Tøyengata 53, 0578 Oslo