Kommuneplan

Høringsprosessen i 2017

Hva slags by skal Oslo skal være i 2040? Byrådet la våren 2017 utkast til ny kommuneplan for Oslo (samfunnsdel med byutviklingsstrategi) på høring og offentlig ettersyn.

Byrådet har etter høringen arbeidet med å revidere utkastet. Arbeidet har blant annet bestått av en grundig vurdering av de mange høringsuttalelsene og vurdering av ny befolkningsframskrivning.

Her finner du kommuneplanutkastet med kart og vedlegg: 

Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, liggende format)
Utkast til kommuneplan 2017 (PDF, stående format)  
Utkast til kommuneplan 2017 (Word, kun tekst)

Høring og medvirkning

Medvirkningsprosessen var mer omfattende enn noen gang, den skapte stort engasjement og fikk mange innbyggere til å si sin mening. Det kom en rekke høringsuttalelser og det er også mottatt mange innspill om kommuneplanen på medvirkningsmøter, nettmøte på Facebook og folkemøte i Rådhuset. Til sammen kom det mer enn 1 000 innspill. Byrådet takker for stor deltakelse i medvirkningsprosessen. Materialet ble grundig gjennomgått og vurdert, og brukt i byrådets arbeid med revidert forslag.

Høringssvar til byrådets utkast til ny kommuneplan