Kommuneplan

Folkemøte om ny kommuneplan

Ny planstrategi er ute på høring

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020-2023 er på offentlig høring. Frist for å komme med innspill er 1. juli 2020.

Jeg vil gjerne motta en invitasjon til folkemøtet 9. mai når påmeldingen åpner i slutten av april.