Strømming av politiske møter

På grunn av koronasituasjonen holdes det digitale fjernmøter i bystyret og bystyrets utvalg. Disse kan du følge på oslo.kommunetv.no.