Tidligere ordførere

Her finner du en oversikt over tidligere ordførere i Oslo siden 1837, da formannskapsloven kom, og med den ordførerne. Oversikten omfatter ordførere i Oslo og Aker herred før disse ble slått sammen til en storkommune i 1947.

Oslo


1837: Tofte, A., kjøpmann
1838-1841: Foss, H. H., artillerikaptein
1839, 1842: Randklev, J., overrettsprokurator
1841: Bretteville, C. Z., ekspedisjonssekretær
1853-1860: Motzfeldt, U. A., professor, 1842
1842-1843: Møinichen, E. R., ekspedisjonssekretær
1843-1845: Fougstad, C. A., ekspedisjonssekretær
1845, 1847-1852: Rasch, L., overrettsprokurator
1846, 1862, 1864-1865: Birch-Reichenwald, Chr., ekspedisjonssekretær
1861: Stang, F., statsråd
1863: Thomle, A., overrettsassessor
1866-1868: Michelet, C. J., politimester
1869-1876: Løvenskiold, O. J., høyesterettsassessor
1877-1878: Bull, A. S. Ø., generalkrigskommissær
1879-1880, 1885-1889: Schweigaard, Chr. H., høyesterettsadvokat
1881-1884: Petersen, A. B., byskriver
1889: Birch-Reichenwald, P., ekspedisjonssjef
1889-1890: Lous, Karl, høyesterettsadvokat
1891: Getz, B., riksadvokat
1892: Bonnevie, A. C. B., høyesterettsadvokat
1893-1894: Rygh, Evald, banksjef
1895: Stang Lund, Fr., høyesterettsadvokat
1895-1897: Sunde, E., grosserer
1898: Bøgh, Vollert H., doktor
1899-1901: Harbitz, Edmund, høyesterettsadvokat
1902-1904: Andersen, Aars I., banksjef
1905: Skougaard, Joh., veidirektør
1906-1908: Bugge, F. M., høyesterettsadvokat
1909-1910: Berg, Olaf, skolestyrer
1910: Bang, Cath., konsul
1911: Nicolaysen, Lyder, dr. med.
1912-1914: Heyerdahl, Hieronymus, høyesterettsadvokat
1915-1916: Meinich, Peter, direktør
1917-1919: Jeppesen, Carl, redaktør
1920-1922: Martinsen, Haavard, direktør dr.
1923-1928: With, B., banksjef
1929-1931: Indrebø, Adolf, direktør
1932-1934: Getz, Eyvind, høyesterettsadvokat
1/1-20/12 1935, 15/8-13/11 1936: Torp, Oscar, forretningsfører
21/12 1935-14/8 1936, 14/11 1936-15/8 1940: Nilsen, Trygve, bygningsbetjent
15/8-26/8 1940, 8/5-25/6 1945: Gerhardsen, Einar, sekretær
17/10 1940-20/2 1941, 26/6-6/9 1945: Stranger, Rolf, disponent
7/9 1945-31/12 1947: Vik, Arnfinn, sekretær


Aker


1837-1839: Hielm, Hans Abel, bokhandler
1839-1843, 1847-1859: Stabell, Adolf Bredo, redaktør
1843-1844: Grimelund, Andreas, cand. theol.
1844-1847: Winderen, Rasmus, gårdbruker
1859-1875, 1877-1881: Grimelund, Hans, gårdbruker
1875-1877: Meinich, Jørgen Henrik, brukseier
1881-1889: Tveter, Haakon, gårdbruker
1889-1891: Fougner, Otto
1891-1895: Ingier, Frithjof, godseier
1895-1897: Wedel-Jarlsberg, Herman, godseier
1897-1901: Færden, Wilhelm Hansen, kaptein
1902-1907, 1911-1916: Morell, Peter Andreas, godseie
1908-1910: Kiær, Georg Fredrik Egidius, høyesterettsadvokat
1917-1928: Iversen, Sigurd, disponent
1829-6/5 1930: Stenersen, Wilhelm, brukseier
7/5-21/11 1930 og 12/5-31/12 1931: Sunde, Arne, høyesterettsadvokat
21/11 1930-12/5 1931 og 1932-1934: Schiøtz, Erling, lektor
1935-1937, 1/1-7/3 1938, 1/7 1938-18/2 1941 og 12/9-31/12 1945: Jensen, Christian Ludvig, høyesterettsadvokat
7/3-30/6 1938: Torkildsen, Eystein, høyesterettsadvokat
9/5-11/9 1945: Magelssen, Rolf, direktør
1946-1947: Stokke, Halvdan Eyvind, statssekretær


Etter sammenslåingen av Oslo og Aker


1948-1950: Stokke, Halvdan Eyvind, statssekretær
1951-1955: Bull, Brynjulf, høyesterettsadvokat
1956-1959: Stranger, Rolf, disponent
1960-1961: Bull, Brynjulf, høyesterettsadvokat
1962-1963: Stranger, Rolf, disponent
1964-1975: Bull, Brynjulf, høyesterettsadvokat
1976-24.10.1990: Nordengen, Albert, banksjef
24.10.1990-1991: Myhre, Peter N., redaktør
1992 - 25.10.1995: Sæbønes Ann-Marit, helse- og sosialombud
25.10.1995 - 29.08.2007: Ditlev-Simonsen, Per, direktør
29.08.2007 - 17.10.2007: Svenn E. Kristiansen
17.10.2007 - 21.10.2015.: Fabian Stang, advokat
21.10.2015 - d.d: Marianne Borgen, sosiolog