Til innhold
Bystyret

Om Oslo bystyre

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av de fem utvalgene som avgir innstilling til bystyret. Bystyret ledes av ordføreren.

Åpne møter

Møter i bystyrets og bystyrets utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet.

Se oversikt over bystyrets møter

Bystyrets representanter

Dokumenter