Økonomiregister - Oslo kommunes klagenemds medlemmer og varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for Oslo kommunes klagenemds medlemmer og varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Stenersen, Dag Harlem (Arbeiderpartiet) - leder

Styreverv:

 • Galleri Format AS, styremedlem, godtgjøring mottas 
 • YIRE AS, styreleder, godtgjøring over 1 G mottas

Oppdrags- og arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, juridisk fakultet, sensor
 • Universitetet i Bergen, juridisk fakultet, sensor
 • Universitetet i Tromsø, sensor
 • Høgskolen i Innlandet, sensor
 • Selvstendig virksomhet
 • Jysk AS, Financial Manager

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak Dag Harlem Stenersen

Aksjer: ​

 • Alimentation Couche-tard, tilsvarende AS
 • Diverse aksjefonf i DBN og Storebrand

Aslaksen, Aslak (Høyre) 

Styreverv 

 • Norsk Miljøkraft AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Akergren AS, enestyrer, godtgjøring mottas
 • Bionor Immuno AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • ​Bionor Holding AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas.
 • Sandhaugen Vindkraftverk AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas.
 • ​Ree Minerals AS, daglig leder, ikke godtgjøring
 • Ree Minerals Holding AS, daglig leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas.
 • Fortidsminneforeningen Oslo & Akershus, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Europa Nostra Norge, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Folkemuseets venner, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Norsk Miljøkraft Consult AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Norsk Miljøkraft Finnmark AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • A A Holding AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Glomma og Vorma Elvelag, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Perivacx AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Immunor AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Norbotn Kraftverk AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet 

 • Partner i advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Advokat Aslak Aslaksen

Aksjer

 • A A Holding, ansvarsform AS, eierandel 100 %

Indirekte eierskap

 • Ree Mineral Holding, ansvarsform AS, eierandel 5,2 %
 • Norbotn Kraftverk, ansvarsform AS, eierandel 20%
 • Bionor Holding, ansvarsform AS, eierandel 14,26 %
 • Bionor Immuno, ansvarsform AS, eierandel 14,26 %
 • Norsk Miljøkraft Finnmark, ansvarsform AS, eierandel 13,52 %
 • Norsk Miljøkraft Consult, ansvarsform AS, eierandel 13,52 %
 • Norsk Miljøkraft, ansvarsform AS, eierandel 10,71 %
 • Sandhaugen Vindkraftverk, ansvarsform AS, eierandel 13,52 %
 • Perivacx, ansvarsform AS, eierandel 7,18 %

Sand, Pål Martin (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn, styreleder, ikke godtgjøring
 • Kunnskapsledelse AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Advokatfirmaet DSA as, styremedlem, ikke godtgjøring
 • KFUM Eiendom AS, styremedlem,
 • Oluf Onsums vei 11 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Sporveien AS, leder bedriftsforsamlingen, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Advokatfirmaet DSA as, advokat/partner

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonforetak
 • Advokatfirmaet DSA as

Aksjer:

 • Advokatfirmaet DSA as, aksjeselskap
 • Kunnskapsledelse AS

Næringseiendom:

 • Kampengata 19

Tetzschner, Berit Sletvold (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forlaget Historie og kultur, språkkonsulent

Varamedlemmer:

Kollerøy, Eirik (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forskerforbundet

Aksjer:

 • Gjensidige, ansvarsform: ASA
 • NEL, ansvarsform: ASA

Lyngtveit, Asbjørg Javnes (Arbeiderpartiet) 

Styreverv:

 • Kastellet skole Nordstrand, driftsstyremedlem, godtgjøring mottas
 • Lyngtveit & Co ANS, Andelseier 50%. Selskapet er under avvikling, uten virksomhet i dag, ikke godtgjøring
 • Nordstrand bydelsutvalg, medlem, gruppeleder, godtgjøring mottas
 • Nordstrand bydelsutvalgs arbeidsutvalg, nestleder, godtgjøring mottas
 • Nordstrand bydels Helse- og sosialkomite, nestleder, godtgjøring mottas
 • Nordstrand Arbeiderpartilag, styreleder, ikke godtgjøring
 • Nordstrand Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Forliksrådet i Oslo, vara dommer, godtgjøring mottas
 • ​NRKs distriktsprogramråd, Østlandssendingen, vara, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Aktivum Kommunikasjon & Ledelse Asbjørg Javnes Lyngtveit.
 • Innehaver av enkeltpersonforetak. Konsulentoppdrag i varierende omfang. Som høyskolelektor: undervisning, sensur og oversettelse for Handelshøyskolen BI og Høyskolen i Østfold.

Avtale om fremtidig stilling/oppdrag:

 • Høyskolen i Østfold, undervisning, sensur

Aksjer:

 • Aksjefond DNB

Sørli, Heidi Hoksnes (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Tjenestemannslag, forbundssekretær

Tresselt, Line (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Internasjonalt Forum AP, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Espeland Fangeleir, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Rud Pedersen Public Affairs Company Norway, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Rud Pedersen Public Affairs Company, partner og seniorkonsulent

Aksjer:

 • Rud Pedersen Public Affairs Company AS, eierandel: mindre enn 1 %

Indirekte eierskap:

 • Rud Pedersen Public Affairs Company Norway, eierandel: 10 %