Økonomiregister

Økonomiregister - kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

 

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Utdanning uten grenser, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Institutt for samfunnsforskning, forskningsassistent

Bjørndal, Marianne (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.


Edvardsen, Arve Gunnar (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, avdelingsdirektør

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Styreverv:

 • Romsdalsgaten III Borettslag, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Elbilforening, politisk seniorrådgiver

Aksjer:

 • Scatec Solar, eierandel under 1 %
 • Kongsberg Automotive, eierandel under 1 %

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Fredsstiftelsen, leder, ikke godtgjøring
 • Attac Norge, styremedlem, ikke godtgjøring

Aksjer: 

 • Dag og Tid AS
 • Storebrand ASA
 • Gyldendal Norsk Forlag AS
 • Det Norske Teatret LL
 • Aksjefond DnB Miljøinvest
 • Aksjefond Skagen Global
 • Aksjefond Odin Europa
 • Aksjefond DnB Global Indeks
 • Aksjefond Holberfg Norden
 • Aksjefond Holberg Likviditet
 • Veidekke AS
 • KLP AksjeNorge Indeks II ACC

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas
 • Norsk diabetessenter for behandling og opplæring

 • Ikke godtgjøring påføres Norsk Diabetes senter.

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Larssen, Heidi (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Majorstutorvet, styreleder, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • DNB
 • Gjensidige
 • Helgeland Sparebank
 • Sparebanken SMN

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:   

 • Advokatfirmaet Økland & Co DA

Aksjer:

 • Sparebanken Møre, Grunnfondsbevis

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forsker
 • Folkehelseinstituttet – Vitenskapskomiteen for mat og miljø, seniorrådgiver

Svegården, Janne Kristin (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Syversen, Bente Groven (Kristelig Folkeparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne) 

Styreverv:

 • LNU, varamedlem til styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • MDG sin bystyregruppe i Oslo, politisk rådgiver

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Kommunerevisorforbund, daglig leder

Styreverv:

 • Brannfjell velforening, leder, ikke godtgjøring
 • Nordstrand Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn, leder, ikke godtgjøring

Varamedlemmer

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

  Bartholdsen, Thomas (Høyre) 

  Styreverv:

  • Sofienberg diakonale stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Actis, ansatt

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Bartholdsen kommunikasjon ANS

  Aksjer:

  • Median eiendom Hammerfest, ansvarsform AS, eierandel 3

  Elster, Morten (Rødt)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver 

  • Viken fylkeskommune

  Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

  Opplysninger mangler.

  Hanssen, Heidi (Fremskrittspartiet)

  Opplysninger mangler

  Ingholm, Leif Ari (Miljøpartiet de Grønne)

  Opplysninger mangler

  Iversen, Audun (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.


  Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)
   

  Styreverv:

  • Norske Kunsthåndverkere, vara til styret, ikke godtgjøring
  • Brochmannsgata borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Norske Kunsthåndverkere, politisk rådgiver

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Olafsdatter Krogh Tekstildesign

  Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

  • Kunstprosjektet «Svanesang for Sangsikaden» tildelt støtte fra Oslo kommune, vedtatt i byrådet 10.10.19. Beløp kr 95 000.

  Lerhol, Synne (Senterpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Grønland Tøyen Gamlebyen AP-lag, kasserer, ikke godtgjøring
  • Gamlebyen skole, driftsstyre, godtgjøring mottas
  • Paulsens legat, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, generalsekretær/daglig leder

  Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • AS Oslo Sporveier

  Medby, Per (Rødt)

  Opplysninger mangler

  Revil, Anne Lau (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Universitetet i Oslo, rådgiver
  • Selvstendig næringsvirksomhet:

  Næringseiendom:

  • Trondheimsveien 64, Oslo
  • Fururabben 17, Østerås

  Steenstrup, Morten (Høyre)

  Styreverv:

  • Ole Slorer Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Kirkøy Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Varnamoss AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Herføll Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Åkebergmosen 17 AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Zeiner Bolig AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Nikita Hair Norway AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Zeiner Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Måkeveien 1A Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kanalbrygga Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kaldnes K2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kaldnes Kontorbygg 3 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Hinderveien 2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Raise Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Continental Dekk Norge AS, styreleder, godtgjøring mottas
  • Zeiner lnvest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Zeiner Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Storgaten 2B Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Wigrenes Vei 2 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Solberg Eiendomsutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Sildreveien 24 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Raise Gruppen Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • The lnterlex Group, Inc, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Valløveien 51 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kanalbrygga Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Herføll Bygg AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Stokke Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Eik Boligutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Herføll Management AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Herføll lnvest AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Steenstrup Gruppen AS, styreleder, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet: 

  • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

  Aksjer:

  • Orkla AS
  • Varnamoss AS, eierandel 24 %
  • Herføll Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Herføll lnvest AS, eierandel 24 %
  • Herføll Management AS, eierandel 24 %
  • Ole Slorer Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Kirkøy Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Herføll Bygg AS, eierandel 24 %
  • Akebergmosen 17 AS, eierandel 24 %
  • Jacobsen Elektro Holding AS
  • Steenstrup Gruppen AS, eierandel 60 %

  Indirekte eierskap: 

  • Pareto Bank, aksjeselskap
  • SpareBank 1BV, sparebank
  • SpareBank 1 SMN, sparebank
  • Sparebanken Sør, sparebank
  • Sparebanken Telemark, sparebank
  • Sparebanken Vest, sparebank
  • Europris, aksjeselskap
  • Viking Venture 15 AS
  • Viking Venture 16 AS
  • Viking Venture 16c AS
  • Viking Venture 16b AS
  • Viking Venture 17 AS
  • Viking Venture 18 AS
  • Viking Venture 19 AS
  • ABG Sundal Collier ASA
  • Kitron ASA
  • Kid ASA
  • Sparebank1 SR-BANK ASA

  Næringseiendom: 

  • 50 % av to utleieeiendommer i Cannes Frankrike, eierform: personlig

  Zakariassen Skulstad, Helene (Venstre)

  Styreverv:

  • Bilkollektivet, vara til styret, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Venstres Hovedorganisasjon, kampanjeleder