Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Andreassen, Brit (Høyre) 

Styreverv:

 • Fontenehuset Oslo, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Skatteetaten, skatteutvalgsmedlem

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bjørndal, Marianne (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.


Edvardsen, Arve Gunnar (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, avdelingsdirektør

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Styreverv:

 • Romsdalsgaten III Borettslag, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Elbilforening, politisk seniorrådgiver

Aksjer:

 • Scatec Solar, eierandel under 1 %
 • Kongsberg Automotive, eierandel under 1 %

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • KS varamedlem hovedstyret, godtgjøring mottas
 • KS Holding AS, varamedlem styret, ikke godtgjøring
 • Fredsstiftelsen, leder, ikke godtgjøring

Aksjer: 

 • Dag og Tid AS
 • Storebrand ASA
 • Gyldendal Norsk Forlag AS
 • Det Norske Teatret LL
 • Aksjefond DnB Miljøinvest
 • Aksjefond Skagen Global
 • Aksjefond Odin Europa
 • Aksjefond DnB Global Indeks
 • Aksjefond Holberfg Norden
 • Aksjefond Holberg Likviditet
 • Veidekke AS
 • KLP AksjeNorge Indeks II ACC

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Arkitektur Triennale 2016, foredragshonorar kr. 7.000
 • Advokatforeningen, foredragshonorar kr. 6000

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas
 • Norsk diabetessenter for behandling og opplæring

 • Ikke godtgjøring påføres Norsk Diabetes senter.

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:   

 • Advokatfirmaet Økland & Co DA

Aksjer:

 • Sparebanken Møre, Grunnfondsbevis

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forsker
 • Folkehelseinstituttet – Vitenskapskomiteen for mat og miljø, seniorrådgiver

Svegården, Janne Kristin (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Syversen, Bente Groven (Kristelig Folkeparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne) 

Styreverv:

 • LNU, varamedlem til styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • MDG sin bystyregruppe i Oslo, politisk rådgiver

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Kommunerevisorforbund, daglig leder

Styreverv:

 • Brannfjell velforening, leder, ikke godtgjøring
 • Nordstrand Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn, leder, ikke godtgjøring

Varamedlemmer

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Utdanning uten grenser, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Miljøpartiet De Grønne, organisasjonsrådgiver

Bartholdsen, Thomas (Høyre) 

Styreverv:

 • Sofienberg diakonale stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Actis, ansatt

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Bartholdsen kommunikasjon ANS

Aksjer:

 • Median eiendom Hammerfest, ansvarsform AS, eierandel 3

Elster, Morten (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver 

 • Viken fylkeskommune

Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

Opplysninger mangler.

Iversen, Audun (Høyre)

Opplysninger mangler.

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.


Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)
 

Styreverv:

 • Norske Kunsthåndverkere, vara til styret, ikke godtgjøring
 • Brochmannsgata borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norske Kunsthåndverkere, politisk rådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Olafsdatter Krogh Tekstildesign

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • Kunstprosjektet «Svanesang for Sangsikaden» tildelt støtte fra Oslo kommune, vedtatt i byrådet 10.10.19. Beløp kr 95 000.

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Grønland Tøyen Gamlebyen AP-lag, kasserer, ikke godtgjøring
 • Gamlebyen skole, driftsstyre, godtgjøring mottas
 • Paulsens legat, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, generalsekretær/daglig leder

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • AS Oslo Sporveier

Revil, Anne Lau (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, rådgiver
 • Selvstendig næringsvirksomhet:

Næringseiendom:

 • Trondheimsveien 64, Oslo
 • Fururabben 17, Østerås

Steenstrup, Morten (Høyre)

Styreverv:

 • Ole Slorer Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Kirkøy Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Varnamoss AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Herføll Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Åkebergmosen 17 AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Zeiner Bolig AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Nikita Hair Norway AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Zeiner Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Måkeveien 1A Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kanalbrygga Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kaldnes K2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kaldnes Kontorbygg 3 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Hinderveien 2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Raise Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • Continental Dekk Norge AS, styreleder, godtgjøring mottas
 • Zeiner lnvest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Zeiner Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Storgaten 2B Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Wigrenes Vei 2 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Solberg Eiendomsutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Sildreveien 24 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Raise Gruppen Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • The lnterlex Group, Inc, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Valløveien 51 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Kanalbrygga Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Herføll Bygg AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stokke Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Eik Boligutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Herføll Management AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Herføll lnvest AS, styreleder, ikke godtgjøring
 • Steenstrup Gruppen AS, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet: 

 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Aksjer:

 • Orkla AS
 • Varnamoss AS, eierandel 24 %
 • Herføll Eiendom AS, eierandel 24 %
 • Herføll lnvest AS, eierandel 24 %
 • Herføll Management AS, eierandel 24 %
 • Ole Slorer Eiendom AS, eierandel 24 %
 • Kirkøy Eiendom AS, eierandel 24 %
 • Herføll Bygg AS, eierandel 24 %
 • Akebergmosen 17 AS, eierandel 24 %
 • Jacobsen Elektro Holding AS
 • Steenstrup Gruppen AS, eierandel 60 %

Indirekte eierskap: 

 • Pareto Bank, aksjeselskap
 • SpareBank 1BV, sparebank
 • SpareBank 1 SMN, sparebank
 • Sparebanken Sør, sparebank
 • Sparebanken Telemark, sparebank
 • Sparebanken Vest, sparebank
 • Europris, aksjeselskap
 • Viking Venture 15 AS
 • Viking Venture 16 AS
 • Viking Venture 16c AS
 • Viking Venture 16b AS
 • Viking Venture 17 AS
 • Viking Venture 18 AS
 • Viking Venture 19 AS
 • ABG Sundal Collier ASA
 • Kitron ASA
 • Kid ASA
 • Sparebank1 SR-BANK ASA

Næringseiendom: 

 • 50 % av to utleieeiendommer i Cannes Frankrike, eierform: personlig

Zakariassen Skulstad, Helene (Venstre)

Styreverv:

 • Bilkollektivet, vara til styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Venstres Hovedorganisasjon, kampanjeleder