Økonomiregister - kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Utdanning uten grenser, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Institutt for samfunnsforskning, forskningsassistent

Bjørndal, Marianne (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Styreverv:

 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Regnskapskonsulent/support programvare

Edvardsen, Arve Gunnar (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, avdelingsdirektør

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Styreverv:

 • Romsdalsgaten III Borettslag, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Elbilforening, politisk seniorrådgiver

Aksjer:

 • Scatec Solar, eierandel under 1 %
 • Kongsberg Automotive, eierandel under 1 %

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Fredsstiftelsen, leder, ikke godtgjøring

Aksjer: 

 • Dag og Tid AS
 • Storebrand ASA
 • Gyldendal Norsk Forlag AS
 • Det Norske Teatret LL
 • Aksjefond DnB Miljøinvest
 • Aksjefond Skagen Global
 • Aksjefond Odin Europa
 • Aksjefond DnB Global Indeks
 • Aksjefond Holberfg Norden
 • Aksjefond Holberg Likviditet
 • Veidekke AS
 • KLP AksjeNorge Indeks II ACC

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Larssen, Heidi (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Majorstutorvet, styreleder, godtgjøring mottas

Aksjer:

 • DNB
 • Gjensidige
 • Helgeland Sparebank
 • Sparebanken SMN

Lie, Nora Eide (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:   

 • Advokatfirmaet Økland & Co DA

Aksjer:

 • Sparebanken Møre, Grunnfondsbevis

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forsker
 • Folkehelseinstituttet, seniorrådgiver

Svegården, Janne Kristin (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Syversen, Bente Groven (Kristelig Folkeparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne) 

Styreverv:

 • Yrkesopplæringsnemnda i Oslo, medlem, godtgjøring mottas

 • Fagskolerådet, medlem, ikke godtgjøring

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Hovedorganisasjonen Virke, rådgiver

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Kommunerevisorforbund, daglig leder

Styreverv:

 • Brannfjell velforening, leder, ikke godtgjøring
 • Nordstrand Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn, leder, ikke godtgjøring
 • Oslo Arbeidersamfunns stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

Varamedlemmer

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

  Bartholdsen, Thomas (Høyre) 

  Styreverv:

  • Sofienberg diakonale stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Actis, ansatt

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Bartholdsen kommunikasjon ANS

  Aksjer:

  • Median eiendom Hammerfest, ansvarsform AS, eierandel 3

  Elster, Morten (Rødt)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver 

  • Viken fylkeskommune

  Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

  Styreverv:

  • Stiftelsen KIL Miljø, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Klemetsrud og Mortensrud menighet, menighetsrådsmedlem, ikke godtgjøring
  • Oslo Kirkelig Fellesråd, fellesrådsmedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Kirkerådet, kommunikasjonsrådgiver

  Hanssen, Heidi (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Ingholm, Leif Ari (Miljøpartiet de Grønne)

  Opplysninger mangler

  Iversen, Audun (Høyre)

  Opplysninger mangler.

  Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)
   

  Styreverv:

  • Norske Kunsthåndverkere, vara til styret, ikke godtgjøring
  • Brochmannsgata borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Norske Kunsthåndverkere, politisk rådgiver

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Olafsdatter Krogh Tekstildesign

  Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

  • Kunstprosjektet «Svanesang for Sangsikaden» tildelt støtte fra Oslo kommune, vedtatt i byrådet 10.10.19. Beløp kr 95 000.

  Lerhol, Synne (Senterpartiet)

  Styreverv:

  • Bioteknologirådet, medlem, godtgjøring mottas

  Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Grønland Tøyen Gamlebyen AP-lag, kasserer, ikke godtgjøring
  • Gamlebyen skole, driftsstyre, godtgjøring mottas
  • Paulsens legat, styremedlem, godtgjøring mottas

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, generalsekretær/daglig leder

  Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • AS Oslo Sporveier

  Medby, Per (Rødt)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Statistisk Sentralbyrå, fast stilling

  Aksjer:

  • Mot Dag AS, eierandel: mindre en 1 %

  Revil, Anne Lau (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Universitetet i Oslo, rådgiver
  • Selvstendig næringsvirksomhet:

  Næringseiendom:

  • Trondheimsveien 64, Oslo
  • Fururabben 17, Østerås

  Skulstad, Helene Zakariassen (Venstre)

  Styreverv:

  • Bilkollektivet, vara til styret, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Venstres Hovedorganisasjon, kampanjeleder

  Steenstrup, Morten (Høyre)

  Styreverv:

  • Ole Slorer Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Kirkøy Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Varnamoss AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Herføll Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Åkebergmosen 17 AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Zeiner Bolig AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Zeiner Eiendom AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Måkeveien 1A Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kaldnes K2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kaldnes Kontorbygg 3 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Hinderveien 2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Raise Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Continental Dekk Norge AS, styreleder, godtgjøring mottas
  • Zeiner lnvest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Zeiner Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Storgaten 2B Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Wigrenes Vei 2 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Solberg Eiendomsutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Sildreveien 24 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Raise Gruppen Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • The lnterlex Group, Inc, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Kanalbrygga Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Herføll Bygg AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Stokke Park AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Eik Boligutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Herføll Management AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Herføll lnvest AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Steenstrup Gruppen AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Tolvsrød Hage AS, styremedlem, ikke godtgjøring

  Selvstendig næringsvirksomhet: 

  • SANDS Advokatfirma DA

  Aksjer:

  • Orkla AS
  • Varnamoss AS, eierandel 24 %
  • Herføll Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Herføll lnvest AS, eierandel 24 %
  • Herføll Management AS, eierandel 24 %
  • Ole Slorer Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Kirkøy Eiendom AS, eierandel 24 %
  • Herføll Bygg AS, eierandel 24 %
  • Akebergmosen 17 AS, eierandel 24 %
  • Jacobsen Elektro Holding AS
  • Steenstrup Gruppen AS, eierandel 60 %

  Indirekte eierskap: 

  • Pareto Bank, aksjeselskap
  • SpareBank 1BV, sparebank
  • SpareBank 1 SMN, sparebank
  • Sparebanken Sør, sparebank
  • Sparebanken Vest, sparebank
  • Europris, aksjeselskap
  • Viking Venture 15 AS
  • Viking Venture 16 AS
  • Viking Venture 16c AS
  • Viking Venture 16b AS
  • Viking Venture 17 AS
  • Viking Venture 18 AS
  • Viking Venture 19 AS
  • ABG Sundal Collier ASA
  • Kitron ASA
  • Kid ASA
  • Sparebank1 SR-BANK ASA

   

  • Viking Venture 20 AS
  • Viking Venture 21 b AS
  • Viking Venture 22 AS
  • SATS, allmennaksjeselskap
  • Storebrand, allmennaksjeselskap

  Næringseiendom: 

  • 50 % av to utleieeiendommer i Cannes Frankrike, eierform: personlig