Økonomiregister - kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Utdanning uten grenser, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Institutt for samfunnsforskning, forskningsassistent

Bjørndal, Marianne (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Styreverv:

 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Regnskapskonsulent/support programvare

Edvardsen, Arve Gunnar (Høyre)

Annet:

 • Oslo forliksråd, varamedlem

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Styreverv:

 • Romsdalsgaten III Borettslag, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norsk Elbilforening, politisk seniorrådgiver

Aksjer:

 • Scatec Solar, eierandel under 1 %
 • Kongsberg Automotive, eierandel under 1 %

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Fredsstiftelsen, leder, ikke godtgjøring
 • Norsk forbund for utviklingshemmede, Osloavdeling, ikke godtgjøring

Aksjer: 

 • Dag og Tid AS
 • Storebrand ASA
 • Gyldendal Norsk Forlag AS
 • Det Norske Teatret LL
 • Aksjefond DnB Miljøinvest
 • Aksjefond Skagen Global
 • Aksjefond Odin Europa
 • Aksjefond DnB Global Indeks
 • Aksjefond Holberg Norden
 • Aksjefond Holberg Likviditet
 • Veidekke AS
 • KLP AksjeNorge Indeks II ACC

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Larssen, Heidi (Høyre)

Aksjer:

 • DNB
 • Gjensidige
 • Helgeland Sparebank
 • Sparebanken SMN

Lie, Nora Eide (Uavhengig)

Oppdrags- eller arbeidsforhold:

 • LSK Kvinner, stilling under tidsbestemt kontrakt

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:   

 • Advokatfirmaet Økland & Co DA

Aksjer:

 • Sparebanken Møre, Grunnfondsbevis

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, forsker
 • Folkehelseinstituttet, seniorrådgiver

Svegården, Janne Kristin (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Syversen, Bente Groven (Kristelig Folkeparti)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne) 

Styreverv:

 • Yrkesopplæringsnemnda i Oslo, medlem, godtgjøring mottas

 • Fagskolerådet, medlem, ikke godtgjøring

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), varamedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Hovedorganisasjonen Virke, rådgiver

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet) nestleder

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Kommunerevisorforbund, daglig leder

Styreverv:

 • Brannfjell velforening, leder, ikke godtgjøring
 • Nordstrand Arbeiderparti, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn, leder, ikke godtgjøring
 • Oslo Arbeidersamfunns stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

Varamedlemmer

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

Barstad, Hilde (Høyre)

Styreverv:

 • Sameiet Eugeniesgate 18, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær

Elster, Morten (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Viken fylkeskommune

Gjersrud, Tove (Høyre)

Opplysninger mangler.

Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

Styreverv:

 • Stiftelsen KIL Miljø, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Klemetsrud og Mortensrud menighet, menighetsrådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Kirkelig Fellesråd, fellesrådsmedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Kirkerådet, kommunikasjonsrådgiver

Hanssen, Heidi (Fremskrittspartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Iversen, Audun (Høyre)

Opplysninger mangler.

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)
 

Styreverv:

 • Norske Kunsthåndverkere, vara til styret, ikke godtgjøring
 • Brochmannsgata borettslag, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norske Kunsthåndverkere, politisk rådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Olafsdatter Krogh Tekstildesign

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • Kunstprosjektet «Svanesang for Sangsikaden» tildelt støtte fra Oslo kommune, vedtatt i byrådet 10.10.19. Beløp kr 95 000.

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Styreverv:

 • Bioteknologirådet, medlem, godtgjøring mottas

Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Grønland Tøyen Gamlebyen AP-lag, kasserer, ikke godtgjøring
 • Gamlebyen skole, driftsstyre, godtgjøring mottas
 • Paulsens legat, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, generalsekretær/daglig leder

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • AS Oslo Sporveier

Markov, Raisa (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Medby, Per (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statistisk Sentralbyrå, fast stilling

Aksjer:

 • Mot Dag AS, eierandel: mindre en 1 %

Revil, Anne Lau (Folkeaksjonen nei til mer bompenger)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetet i Oslo, rådgiver
 • Selvstendig næringsvirksomhet:

Næringseiendom:

 • Trondheimsveien 64, Oslo
 • Fururabben 17, Østerås

Skulstad, Helene Zakariassen (Venstre)

Styreverv:

 • Bilkollektivet, vara til styret, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Venstres Hovedorganisasjon, kampanjeleder

Steenstrup, Morten (Høyre)

Styreverv:

 • Ole Slorer Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Kirkøy Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Varnamoss AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Herføll Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Åkebergmosen 17 AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Zeiner Eiendom AS, styremedlem, godtgjøring mottas

 • Måkeveien 1A Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Kaldnes K2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Kaldnes Kontorbygg 3 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Hinderveien 2 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Raise Gruppen AS, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

 • Continental Dekk Norge AS, styreleder, godtgjøring mottas

 • Storgaten 2B Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Wigrenes Vei 2 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Solberg Eiendomsutvikling AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Sildreveien 24 Tønsberg AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Raise Gruppen Holding AS, styremedlem, ikke godtgjøring

 • The lnterlex Group, Inc, styremedlem, ikke godtgjøring

 • Herføll Bygg AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Herføll lnvest AS, styreleder, ikke godtgjøring

 • Steenstrup Gruppen AS, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Orkla AS

 • Varnamoss AS, eierandel 24 %

 • Herføll Eiendom AS, eierandel 24 %

 • Herføll lnvest AS, eierandel 24 %

 • Herføll Management AS, eierandel 24 %

 • Ole Slorer Eiendom AS, eierandel 24 %

 • Kirkøy Eiendom AS, eierandel 24 %

 • Herføll Bygg AS, eierandel 24 %

 • Akebergmosen 17 AS, eierandel 24 %

 • Steenstrup Gruppen AS, eierandel 60 %

Indirekte eierskap: 

 • Pareto Bank, aksjeselskap

 • SpareBank 1 SMN, sparebank

 • Europris, aksjeselskap

 • Viking Venture 15 AS

 • Viking Venture 16 AS

 • Viking Venture 16c AS

 • Viking Venture 16b AS

 • Viking Venture 17 AS

 • Viking Venture 18 AS

 • Viking Venture 19 AS

 • ABG Sundal Collier ASA

 • Kitron ASA

 • Kid ASA

 • Viking Venture 20 AS

 • Viking Venture 21 b AS

 • Viking Venture 22 AS

 • SATS, allmennaksjeselskap

 • Storebrand, allmennaksjeselskap

 • AqualisBraemar LOC, ansvarsform: aksjeselskap

 • Dustin, ansvarsform: aksjeselskap

 • Humana, ansvarsform: aksjeselskap

 • Loomis, ansvarsform: aksjeselskap

 • Protector Forsikring, ansvarsform: forsikringsselskap

 • SEB, ansvarsform: bank

 • Securitas, ansvarsform: aksjeselskap

 • Sparebank1 Helgeland, ansvarsform: spareban

 • Svenska Handelsbanken, ansvarsform: bank

 • Swedbank, ansvarsform: bank

Næringseiendom: 

 • 50 % av to utleieeiendommer i Cannes Frankrike, eierform: personlig

Tandberg, Per Silnes (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.