Økonomiregister - Bystyrets varamedlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for bystyrets varamedlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Al-Samarai, Zaineb (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Norges Idrettsforbund, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Norges Rederiforbund, rådgiver

Ali, Abubaker (Folkets parti)

Opplysninger mangler.

Andersen, Elisabeth Velle (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Opplysninger mangler.

Arntsen, Ingvild Ofte (Kristelig Folkeparti)

Opplysninger mangler.

Asif, Usman (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Minareten, styremedlem, ikke godtgjøring
 • The Kawaakibi Center, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oppdrags- eller arbeidsgiver:
 • UiO, foredrag
 • Fritt Ord, programarbeid islam Norge
 • Agenda, tekster

Auke, Beate Brovik (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Kpmg, konsulent

Banaras, Mobashar (Sosialistisk Venstreparti)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Vormsund legesenter AS

Aksjer:

 • Vormsund legesenter AS

Næringseiendom:

 • Kalbakkveien 40 og Hadelandsveien 1522

Berger, Tom Kristian (Miljøpartiet De Grønne)

Ønsker ikke å registrere interesser.

Berntsen, Stig (Rødt)

Opplysninger mangler.

Bonde, Audun Gotaas (Venstre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Venstre, sekretariatsleder

Borgundvaag, Bjørgulv Vinje (Høyre)

Opplysninger mangler.

Butt, Nadeem (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Benjamins Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring
 • Tasta Eiendom, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Mela, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forliksrådet i Oslo, leder

Økonomisk eller materiell støtte/godtgjørelse:

 • MiraSenteret

Butt, Talat Mehmood (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Jernbaneverket, prosjekteringsleder

Chaudhry, Oksana (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Dahl, Kjell Bjarne (Rødt)

Opplysninger mangler.

Diriye, Abdi Said (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Nsf, styremedlem, ikke godtgjøring

Dørum, Odd Einar (Venstre) 

Styreverv:

 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, medlem representantskapet, ikke godtgjøring
 • Rådet for Falstadstiftelsen, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Middelalder Oslo, styreleder, ikke godtgjøring
 • Oslo bispedømmeråd, medlem, godtgjøring mottas
 • Foreningen til å sikre finansiering av ny biografi om Gunnar Knudsen, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statsrådspensjon

Aksjer:

 • Adresseavisen - Polaris Media

Dåsnes, Anna (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Oslo kommune Vann og avløpsetaten, frikjøpt tillitsvalgt

Eriksen, Jan (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Fjellum, Terje (Rødt)

Opplysninger mangler.

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Styreverv:

 • Ila skole driftsstyre, medlem, godtgjøring mottas
 • Ila skole SMU, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Paulus sykehjem, pleieassistent

Furnes, Kristina (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Grieg Seafood, kommunikasjonssjef

Aksjer:

 • Grieg Seafood, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)
 

Styreverv:

 • Geelmuyden Kiese, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Geelmuyden Kiese, partner

Gjersrud, Tove (Høyre)

Styreverv:

 • Klemetsrud Velforening, nestleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • PS Assuranse as, ansatt
 • Varamedlem av Forliksrådet i Oslo

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonforetak

Glørsen, Haakon (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Vy, forretningsutvikler

Grosvold, Anne Merete (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Grosvold AS, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Grosvold AS, eier og eneste ansatt

Aksjer:

 • Grosvold AS, eierandel 100%

Gustavsen, Kristoffer (Høyre)

Styreverv:

 • Unge Høyres Landsforbund, 2. nestleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Geelmuyden Kiese, deltid

Göthner, Maria Kristine (Høyre)

Opplysninger mangler.

Halse, Marit (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Haugen, Mikkel Øgrim (Rødt)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Hegstad, Elisabeth (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Herseth, Aleksander Breiby (Senterpartiet)

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltmannsforetak tilknyttet underholdningsoppdrag.

Herzog, Christian Johan (venstre)

 1. Styreverv
  • Stiftelsen Chateau Neuf, nestleder, ikke godtgjøring
  • Oslo Venstre, styremedlem, ikke godtgjøring
 2. Oppdrags- eller arbeidsgiver
  • Esito AS, daglig leder
 3. Aksjer
  • Esito AS​

Hillestad, Margaret Eide (Senterpartiet)

Opplysninger mangler.

Horntvedt, Grete (Høyre)

Styreverv:

 • Oslo kommunes sosiale legater, styremedlem, godtjøring mottas
 • Oslo kommune, Møtefullmektig i Forliksrådet, godtgjøring mottas
 • Alna Bydelsutvalg, medlem/permisjon, godtgjøring mottas
 • Europa Nostra Norge, varamedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Høyres representantskap, medlem, ikke godtgjøring
 • Alna Høyre, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Senter for bygdekultur AS, vara til styret, godtgjøring mottas
 • Handverksskolen AS, vara til styre, godtgjøring mottas
 • Europa Nostra Council, rådsmedlem, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Det Norske Teater

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Forsvaret, førstegangstjeneste, avdelingstillitsvalgt Marinen

Styreverv:

 • Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, representant, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • DNB Bank, ansvarsform: ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Hødnebø, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Opplysninger mangler.

Jacobsen, Geir Ugland (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Kaluza, Susanne (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Khan, Sania (Kristelig Folkeparti)

Opplysninger mangler.

  Kopp, Hermann Alexander (Høyre)

  Styreverv:

  • Coast Seafood AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1. ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • 1 Hjelpende Hånd AS, styremedlem, ikke godtgjøring. 
  • Coast Invest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Coast Seafood USA AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • ​AS H. Kopp & Co, varamedlem, ikke godtgjøring
  • OSCC, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Catenda AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Måløy Seafood, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Coast Corporate Services AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Agile Logistics AS, styremedlem, ikke godtgjøring

  Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

  Opplysninger mangler.

  Kutal, Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

  Styreverv:

  • UMUT, styreleder, ikke godtgjøring
  • Bolteløkka skole driftsstyre, varamedlem, godtgjøring mottas

  Aksjer:

  • UMUT
  • Telenor
  • HR Nordic Topco AS, eierandel mindre enn 1 %

  Kvam, Anna Serafima (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Stavanger Aftenblad, litteraturkritiker, frilans

  Kyvåg, Frode Jarl (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Langerød, Per Anders Torvik (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

  Styreverv:

  • Sinfonietta Innlandet, styreleder, godtgjøring mottas

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Langmoen Musikk
  • Strings Unlimited
  • Oslo Nysirkus

  Larsen, Bente (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Oslo Forliksråd, dommer

  Lerhol, Synne (Senterpartiet)

  Styreverv:

  • Bioteknologirådet, medlem, godtgjøring mottas

  Lima, Celia (Sosialistisk Venstreparti)

  Opplysninger mangler.

  Lønnum, Arve (Fremskrittspartiet)

  Styreverv:

  • Advokatfirma Lønnum DA, deltaker, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrydens grunnbeløp mottas
  • Stöten Ved Norge AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Save time AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • Riksrevisjonen, kollegiemedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Motorsykkelimportørenes Forening, daglig leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Snøscoterimportørenes Forening, sekretær/daglig leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas.
  • Atv importørenes forening, sekretær/daglig leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Gunda Holding as, styleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

  Selvstendig næringsvirksomhet:

  • Advokatvirksomhet

  Aksjer:

  • Gunda Holding AS, eierandel: 1005 aksjer
  • Stöten Ved Norge AS, eierandel: 10 %

  Indirekte eierskap:

  • Save time AS, eierandel: 100 %
  • Støten Ved Norge AS, eierandel: 70 %

  Mehmood, Attia Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

  Styreverv:

  • SIMOF -Samhold i mangfold og frivillighetsarbeid, styreleder, ikke godtgjøring
  • Oslo Kommunes Foreldreutvalg, nestleder, ikke godtgjøring

  Mittet, Sirin (Miljøpartiet De Grønne)

  Opplysninger mangler.

  Mørch, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

  Nassir, Assad (Sosialistisk Venstreparti)

  Styreverv:

  • Utdanningsforbundet Lørenskog, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Norsk Pen, medlem flerkulturelt utvalg, ikke godtgjøring
  • Selvstendig næringsvirksomhet:
  • Forlag konsulentoppdrag

  Aksjer:

  • Adevinta AS, eierandel: 47,80 %
  • Gyldendal ASA, eierandel: 3 %
  • Schibsted ser. B, AS, eierandel: 16,42 %

  Nenseth, Vibeke (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Transportøkonomisk Institutt, seniorforsker

  Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

  Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  North, Anita Leirvik (Høyre)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver

  Korrosjons- isolerings- og stillasentreprenørenes forening

  Nyeggen, Anne (Arbeiderpartiet)

  Opplysninger mangler.

  Nøst, Lage (Miljøpartiet De Grønne)

  Styreverv:

  • Westbye Egebergs stiftelse, styremedlem, godtgjøring mottas

  Olsson, Ragni (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Renovasjonsetaten, teamleder

  Qureshi, Maria (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Young Ambassador, styremedlem, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Plan International Norge, Youth Engagement officer

  Rafiq, Afshan (Høyre)

  Styreverv:

  • Stiftelsen Sebbelow, styremedlem, godtgjøring mottas

  Ringvold, Melita (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Mortensrud manifest, styreleder, ikke godtgjøring
  • Voksne for barn, styremedlem

  Rosseland, Kaia Marie (Høyre)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • DNB, Business Developer

  Rye-Florentz, Elisabeth I. (Høyre)

  Styreverv:

  • Mere Mat as, styremedlem, ikke godtgjøring

  Aksjer:

  • Mere Mat as, eierandel: 50 %

  Rødberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Schjerven, Thea (Høyre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

   Seeberg, Sverre Knutsønn (Høyre)

   Styreverv:

   • Lillehammer Olympiapark, styremedlem, godtgjøring mottas
   • Verket Mat AS, styreleder, ikke godtgjøring
   • Snøporten AS, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Spiterstulen Turisthytte  AS, styreleder, godtgjøring mottas
   • Norges Olympiske Samlinger, styreleder stiftelsen, ikke godtgjøring
   • Stiftelsen Den Gamle Krigsskolen, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Alpin VM 2027 AS, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Et Hjem AS, styremedlem, ikke godtgjøring
   • Verket Interiør, styremedlem, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Løvenskiold – Vækerø AS, seniorkonsulent
   • Canica AS, konsulent

   Indirekte eierskap:

   • DNB AS, eierandel: 100 aksjer
   • Orkla, eierandel: 170 aksjer
   • XXL, eierandel: 1000 aksjer

   Sheikh, Rameen Najam (Rødt)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

   Styreverv:

   • Hmr AS, daglig leder, ikke godtgjøring
   • Tini AS, daglig leder, ikke godtgjøring
   • Hermann Consulting AS, styreleder, ikke godtgjøring
   • AS Smith-Sivertsen, nestleder i styret, godtgjøring mottas

   Oppdrags-eller arbeidsgiver:

   • Høgskolen i Buskerud og Vestfold, førsteamanuensis

   Selvstendig næringsvirksomhet:

   • AS Smith-Sivertsen

   Aksjer:

   • Hmr AS
   • Hermann Consulting AS

   Standal, Bård Næss (Høyre)

   Opplysninger mangler.

   Stephanek, Daniel (Uavhengig)

   Opplysninger mangler.

    Syvertsen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

    Opplysninger mangler.

    Tahir, Nadia (Sosialistisk Venstreparti)

    Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

    Torsteinson, Ylva Holm (Rødt)

    Opplysninger mangler.

    Tumidajewicz, Adam (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

    Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

    Voldstad, Hans Kristian (V)

    Styreverv:

    • Voldstad Eiendom AS, styreleder, ikke godtgjøring
    • Thilesen Amble Wik as, styreleder, ikke godtgjøring
    • Schage Eiendom as, styremedlem as, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
    • Bane Nor Eiendom as, styremedlem, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
    • BSA Berlin as, styreleder, godtgjøring mottas

    Selvstendig næringsvirksomhet:

    • Enkeltmannsforetak Siviløkonom Hans Kristian Voldstad

    Aksjer:

    • Voldstad Eiendom as, eierandel: 100 %
    • Thilsen Amble Wik as, eierandel: 33 %

    Indirekte eierskap:

    • Niklasberg AB as, eierandel: 76 %
    • BSA Berlin as, 16 %
    • SCP Eisenzahnstr. 11-16 Gmbh & Co KG, kommandittselskap, eierandel 64 %
    • Lion Healthcare Holding as, eierandel: 15 %
    • Sunergy as, eierandel : 2 %
    • Lyfstone as, eierandel: 2 %

    Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Foreningen Manifest Analyse, kommunikasjonssjef

    Wilmann, Odd Nikolai (Uavhengig)

    Opplysninger mangler.

    Øverås, Thuva Livsdatter (Arbeiderpartiet)

    Opplysninger mangler.

    Aalen, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

    Opplysninger mangler.

    Aarebrodt, Alice (Høyre)

    Oppdrags- eller arbeidsgiver:

    • Olav Thon Gruppen, markedsrådgiver