Til innhold
Økonomiregister

Økonomiregister - Bystyrets medlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for bystyrets medlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Arakia, Yassine (Høyre)

Styreverv:

 • Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Utdanningsetaten, adjunkt

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Begum, Saida (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, advokatfullmektig

Gaver:

 • Reise til Tyrkia for å delta på internasjonal konferansemøte for kvinnelige lokalpolitikere, av The Women`s Branch of the Justice and Development Party of the Republick of Turkey 10. 12 – 13.12 2019. Fly og hotell dekket av kvinneforumet til Justice and Development Party i Tyrkia.

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Styreverv:

 • Vålerenga Fotball Elite, styremedlem vara, ikke godtgjøring

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti) - ordfører

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Chaudry, Danny (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Dahl, Tone Tellevik (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv

 • Thorn Dønhaug Boligstiftelse, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Oslo kommune, seksjonsleder

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Rovviltnemd, region 4, nemndsmedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statskraft Energi AS, spesialist

Ellingsen, Arvid (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Landsorganisasjonen, hovedverneombud, ikke godtgjøring
 • Nasjonalt fagskoleråd, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Fagskolen Oslo Akershus, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Landsorganisasjonen, spesialrådgiver

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Miljøstiftelsen ZERO, rådgiver

Aksjer:

 • PCI Biotech, mindre enn 1 %

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Evenrud, Eivor (Rødt)

Styreverv:

 • Norsk Folkeakademi, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetsforlaget, forfatter

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Foredragsholder/frilandsskribent

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Styreverv:

 • Strandveien 1 as, nestleder styret, godtgjøring mottas

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Opplysninger mangler.

Fossum, Britt (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Opplysninger mangler.

Galtung, Elin Horn (Høyre) 

Styreverv:

 • AS Inger, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Newco Holding AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Jacob Kjøde AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • AS Fabo, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Johan Horns Rederi AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Fantoftveien 38 AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Norwegian Holding, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Bogstad Vinterparadis, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Vadheim Elektrochemiske, styreleder, godtgjøring mottas
 • Sjel Invest, styremedlem, ikke godtgjøring

Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet) - varaordfører

Styreverv:

 • Oslo Arbeiderparti, nestleder, ikke godtgjøring

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Nordisk Hus AS, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Rec Silicon AS, eierandel: 0,001%

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Styreverv:

 • Kristelig gymnasium, nestleder i styret, ikke godtgjøring
 • Sagavoll folkehøyskole, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Manglerud menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring
 • Menighetsfakultetet, medlem av forstanderskapet, ikke godtgjøring

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Rovviltnemnda, varamedlem
 • Agenda Kaupang AS, seniorrådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Hoconvest ANS, dødt selskap
 • Skogbruk

Aksjer:

 • DK Digital AS
 • Agenda Kaupang AS

Næringseiendom:

 • Rotbergskogen, skogbrukseiendom, i Åsnes kommune 

Holtvedt, Hulda (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler.

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • AUF i Oslo, leder godtgjøring mottas
 • NTL Ung Oslo og Akershus, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Europeisk Ungdom, kommunikasjonsrådgiver

 

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Oslo Seilforening, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Footprint Communication AS, klimarådgiver

Iman, Mehmet Kaan (Høyre)

Opplysninger mangler.

Ismail, Rauand  (Miljøpartiet De Grønne)

Opplysninger mangler

Jacobsen, Frode (Arbeiderpartiet) 

Styreverv: 

 • Oslo Arbeiderparti, leder, ikke godtgjøring
 • Bøler Arbeiderpartilag, styremedlem, ikke godtgjøring

Jacobsen, Henrik Dahl (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Hjemmetjenesten bydel Grünerløkka, pleieassistent

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas
 • Norsk diabetessenter for behandling og opplæring

 • Ikke godtgjøring påføres Norsk Diabetes senter.

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Aksjer:​

 • Magseis Fairfield, eierandel mindre enn 1 %

Lutro, Silje (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Politietaten, vikariat

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Styreverv:

 • Folkeaksjonen Ja til miljø, nei til bompenger, styreleder, ikke godtgjøring
 • Sørkedalsveien 217 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsforhold:

 • SATS, instruktør

 

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Voksenopplæring Skullerud

Nawaz, Hassan (Høyre)

Opplysninger mangler.

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Styreverv

 • Tøyen torgforening, medlem, ikke godtgjøring
 • Kvinnenettverket, Oslo Arbeiderparti, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Yara International AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norsk Hydro ASA, eierandel: mindre enn 1 %
 • Equinor ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • SOS Barnebyer, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Antirasistisk senter, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak

Qureshi, Farukh (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Rafiq, Afshan (Høyre)

Opplysninger mangler.

Rana, Sofia (Rødt)

Opplysninger mangler.

Revil, Bjørn (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Opplysninger mangler.

  Riekeles, Haakon (Venstre)

  Aksjer:

  • Dedicare AB, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Gjensidige forsikring, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Norsk Hydro, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Norwegian Air Shuttle, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Orkla, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Storebrand, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Yara International, AS, eierandel mindre enn 1 %

  Rismyhr, Maren (Rødt)

  Styreverv:

  • Aker sykehus venner, leder, ikke godtgjøring

  Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

  Styreverv:

  • Småbåtutvalget, nestleder, godtgjøring mottas
  • Norsk havseiler og krysseklubb, styremedlem, ikke godtgjøring
  • Syklistforeningen, nestleder, godtgjøring mottas
  • Minerva AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Jibb kommunikasjon AS, styreleder

  Aksjer:

  • Jibb kommunikasjon AS, eierandel: 100 %

   

  Safavifard, Sarah Lilleberg (Sosialistisk Venstreparti)

  Styreverv:

  • Sosialistisk Ungdom, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring

  Sandkjær, Bjørg (Senterpartiet)

  Styreverv:

  • Helseutvalget for bedre homohelse, valgkomiteen, ikke godtgjøring
  • Komiteen for internasjonale spørsmål, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
  • Avtale med tidligere oppdrags- eller arbeidsgiver:
  • Norad, permisjon

  Solberg, Eirik Lae (Høyre)

  Styreverv:

  • Høyres bystyregruppe, leder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Oslo Høyre, medlem av arbeidsutvalget, ikke godtgjøring

  Aksjer:

  • Microsoft Corporation AS

  Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

  Opplysninger mangler.

  Stav, Sirin (Miljøpartiet De Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet. 

  Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Stove Lorentzen, James (Høyre)

  Styreverv:

  • Dualog AS, styreleder, godtgjøring mer enn folketrygdens grunnbeløp
  • Jasto AS, styremedlem, ikke godtgjøring
  • JSL AS, styreleder, godtgjøring mer enn folketrygdens grunnbeløp

  Investeringsselskap:

  • Investeringsselskapet JSL AS, leder

  Aksjer:

  • Bergenbio AS
  • Entra ASA
  • Haga golf AS
  • Jasto AS
  • JSL AS
  • Majorstuen Kontorbygg II AS, eierandel mindre enn 1%
  • Ocean Yield ASA
  • Serodus ASA
  • Smartfish AS

  Privat næringseiendom via JSL AS:

  • Kaldnes brygge AS

  Sundelin, Øystein R. (Høyre)

  Styreverv:

  • Talea AS, styremedlem, godtgjørelse mottas ikke
  • Bækkelagets Sportsklubb/Norway Cup, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
  • Bækkelaget sports- og kulturarena AS, styreleder, ikke godtgjøring
  • AS Bækkelagshallen, styreleder, ikke godtgjøring
  • Oslo Høyres bystyregruppe, nestleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

  Aksjer:

  • Avance Gas Holding
  • Borregaard ASA
  • Höegh LNG Holdings LTD
  • Kværner ASA
  • Lerøy Seafood Group ASA
  • Norwegian Air Shuttle
  • Q-Free
  • Stolt-Nielsen
  • Storebrand ASA
  • Talea
  • Treasure
  • Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA
  • XXL ASA

  Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

  Oppdrags- og arbeidsgiver:

  • Multiconsult, Miljø- og avfallsrådgiver

  Trædal, Eivind (Miljøpartiet de Grønne)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Vea, Marit Kristine (Venstre)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

  Styreverv:

  • FrPs bedriftsidrettslag, styremedlem, ikke godtgjøring

  Aksjer:

  • Biotec Pharmacon, ASA
  • DNO, ASA
  • Marine Harvest, ASA
  • Norwegian Air Shuttle, ASA
  • PGS, ASA
  • REC, ASA
  • Seadrill, Ltd
  • Sevan Marine, ASA

  Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

  Styreverv:

  • Homonettverket i Arbeiderpartiet, leder, ikke godtgjøring

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, kommunikasjonsrådgiver