Økonomiregister - Bystyrets medlemmer

Register for økonomiske interesser, styreverv og lignende for bystyrets medlemmer 2019 – 2023.

Registeret oppdateres fortløpende. 

Medlemmer:

Ahmed, Nasir (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • TCF Norge, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Equinor, eierandel: mindre enn 1 %
 • NEL, eierandel: mindre enn 1 %
 • Fjordkraft, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norwegian, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norsk Hydro, eierandel: mindre enn 1 %
 • VOW, eierandel: mindre enn 1 %
 • Tesla, eierandel: mindre enn 1 %
 • Apple, eierandel: mindre enn 1 %
 • Orkla, eierandel: mindre enn 1 %
 • Yara, eierandel: mindre enn 1 %

Alsabeehg, Abdullah (Arbeiderpartiet)

Opplysninger mangler.

Arakia, Yassine (Høyre)

Styreverv:

 • Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Oslo Røde Kors, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Utdanningsetaten, adjunkt

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Styreverv:

 • Vålerenga Fotball Elite, styremedlem vara, ikke godtgjøring

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti) - ordfører

Gaver:

 • En flaske Irish whiskey – Tullamore Dew kr. 589, fra Irlands ambassade, 14.12.2020
 • En flaske vin, Volney 1er Cru kr. 679, Gode ønsker sjokolade 500 g. kr.149 = kr. 828, fra Indias ambassade, 18.12.2020
 • Bibelens Ressurs, kr 767, fra Jan Robert Jensen, 02.07.2021
 • Gaveeske med ansiktskremer, kr 560, fra Koreas ambassadør, 02.07.2021

Chaudry, Danny (Uavhengig)

Opplysninger mangler.

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv

 • Thorn Dønhaug Boligstiftelse, styreleder, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver

 • Oslo kommune, seksjonsleder

Dørum, Odd Einar (Venstre) 

Styreverv:

 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, medlem representantskapet, ikke godtgjøring
 • Rådet for Falstadstiftelsen, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Middelalder Oslo, styreleder, ikke godtgjøring
 • Oslo bispedømmeråd, medlem, godtgjøring mottas
 • Foreningen til å sikre finansiering av ny biografi om Gunnar Knudsen, styreleder, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statsrådspensjon

Aksjer:

 • Adresseavisen - Polaris Media

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Statskraft Energi AS, spesialist

Ellingsen, Arvid (Sosialistisk Venstreparti)

Styreverv:

 • Landsorganisasjonen, hovedverneombud, ikke godtgjøring
 • Nasjonalt fagskoleråd, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Fagskolen Oslo Akershus, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Landsorganisasjonen, spesialrådgiver

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Miljøstiftelsen ZERO, rådgiver

Aksjer:

 • PCI Biotech, mindre enn 1 %

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

Evenrud, Eivor (Rødt)

Styreverv:

 • Norsk Folkeakademi, styremedlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Universitetsforlaget, forfatter

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Foredragsholder/frilandsskribent

Farstad von Hall, Pia (Høyre)

Styreverv:

 • Strandveien 1 as, nestleder styret, godtgjøring mottas

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet

Fossum, Britt (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Opplysninger mangler.

Galtung, Elin Horn (Høyre) 

Styreverv:

 • AS Inger, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Newco Holding AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Jacob Kjøde AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • AS Fabo, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Johan Horns Rederi AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Fantoftveien 38 AS, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Norwegian Holding, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Bogstad Vinterparadis, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Vadheim Elektrochemiske, styreleder, godtgjøring mottas
 • Sjel Invest, styremedlem, ikke godtgjøring

Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Foreningen for Urban Samtidskunst, styreleder, godtgjøring mottas
 • NFF Oslo, medlem av kretsstyret, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • St. Hallvards Bryggeri AS, eierandel: 4,994%

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Nordisk Hus AS, styreleder, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Rec Silicon AS, eierandel: 0,001%

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Styreverv:

 • Kristelig gymnasium, nestleder i styret, ikke godtgjøring
 • Sagavoll folkehøyskole, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Manglerud menighetsråd, medlem, ikke godtgjøring
 • Menighetsfakultetet, medlem av forstanderskapet, ikke godtgjøring

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Agenda Kaupang AS, seniorrådgiver

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Skogbruk

Aksjer:

 • Agenda Kaupang AS

Næringseiendom:

 • Rotbergskogen, skogbrukseiendom, i Åsnes kommune 

Holtvedt, Hulda (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Grønn ungdom, talsperson, godtgjøring mer enn 1 ganger folketrygdens grunnbeløp mottas

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • NTL Ung, styremedlem, ikke godtgjøring

Haabeth, Arne Olav (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Oslo Seilforening, styremedlem, godtgjøring mottas
 • Rovviltnemnda Region 4, medlem, godtgjøring mottas
 • Småbåtutvalget, medlem, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Footprint Communication AS, klimarådgiver

Aksjer:

 • Kellog Company AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Beyond Meat Inc AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Rec Silicon AS, mindre enn 1 %
 • Thin Film Electronics AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Mercell Holding AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Aker Carbon, AS, eierandel: under 1 %
 • Aker Offshore Wind Holding, AS, eierandel: under 1 %

Iman, Mehmet Kaan (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Høyres stortingsgruppe, kommunikasjonsrådgiver

Ismail, Rauand  (Miljøpartiet De Grønne)

Styreverv:

 • Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk, Norsk kulturråd, utvalgsmedlem, godtgjøring mottas
 • Kunstavisen AS, eier og utgiver Eckbos Legat, redaksjonsråd, godtgjøring mottas
 • Grønn ungdom, sentralstyremedlem, ikke godtgjøring

Jacobsen, Henrik Dahl (Arbeiderpartiet)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Fagforbundet, midlertidig engasjement

Kopp, Hermann Alexander (Høyre)

Styreverv:

 • Coast Seafood AS, styreleder, godtgjøring mer enn 1. ganger folketrygdens grunnbeløp mottas
 • 1 Hjelpende Hånd AS, styremedlem, ikke godtgjøring. 
 • Coast Invest AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Coast Seafood USA AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • ​AS H. Kopp & Co, varamedlem, ikke godtgjøring
 • OSCC, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Catenda AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Måløy Seafood, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Coast Corporate Services AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • Agile Logistics AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Styreverv:

 • Freidig Holding AS, varamedlem, ikke godtgjøring
 • ​Sameiet Ole Vigs gate 16, styreleder, godtgjøring mottas

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Stiftelsen Nordre Aasen, daglig leder

Lorentzen, James Stove (Høyre)

Styreverv:

 • Dualog AS, styreleder, godtgjøring mer enn folketrygdens grunnbeløp
 • Jasto AS, styremedlem, ikke godtgjøring
 • JSL AS, styreleder, godtgjøring mer enn folketrygdens grunnbeløp

Investeringsselskap:

 • Investeringsselskapet JSL AS, leder

Aksjer:

 • Bergenbio AS
 • Haga golf AS
 • Jasto AS
 • JSL AS
 • Ocean Yield ASA
 • Serodus ASA
 • Smartfish AS

Privat næringseiendom via JSL AS:

 • Kaldnes brygge AS

Lutro, Silje (Høyre)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Politietaten, vikariat

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Styreverv:

 • Folkeaksjonen Ja til miljø, nei til bompenger, styreleder, ikke godtgjøring
 • Sørkedalsveien 217 AS, styremedlem, ikke godtgjøring

Oppdrags- eller arbeidsforhold:

 • SATS, instruktør

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Oppdrags- eller arbeidsgiver:

 • Oslo Voksenopplæring Skullerud

Nawaz, Hassan (Høyre)

Styreverv:

 • Oslo Unge Høyre, leder, godtgjøring mottas

Oma, Line Steine (Arbeiderpartiet)

Styreverv

 • Tøyen torgforening, medlem, ikke godtgjøring
 • Kvinnenettverket, Oslo Arbeiderparti, ikke godtgjøring

Aksjer:

 • Yara International AS, eierandel: mindre enn 1 %
 • Norsk Hydro ASA, eierandel: mindre enn 1 %
 • Equinor ASA, eierandel: mindre enn 1 %

Pedersen, Eskil (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • SOS Barnebyer, rådsmedlem, ikke godtgjøring
 • Antirasistisk senter, styreleder, ikke godtgjøring
 • Stiftelsen Ingrid Aunes Minnefond, styreleder, ikke godtgjøring

Selvstendig næringsvirksomhet:

 • Enkeltpersonsforetak

Qureshi, Farukh (Arbeiderpartiet)

Styreverv:

 • Oslo fengselsfunksjonærers forening, leder, godtgjøring mottas
 • Klemetsrud IL, styremedlem, ikke godtgjøring
 • FAU Bjørndal skole, styremedlem, ikke godtgjøring

Rafiq, Afshan (Høyre)

Styreverv:

 • Stiftelsen Sebbelow, styremedlem, godtgjøring mottas

Rana, Sofia (Rødt)

Opplysninger mangler.

Revil, Bjørn (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Opplysninger mangler.

  Riekeles, Haakon (Venstre)

  Aksjer:

  • Dedicare AB, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Gjensidige forsikring, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Norsk Hydro, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Norwegian Air Shuttle, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Orkla, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Storebrand, AS, eierandel mindre enn 1 %
  • Yara International, AS, eierandel mindre enn 1 %

  Rismyhr, Maren (Rødt)

  Styreverv:

  • Aker sykehus venner, leder, ikke godtgjøring

  Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

  Gaver:

  • To ulltepper og to putevar, verdi kr 1156, fra Veronica Ciornea, 21.08.2021

  Styreverv:

  • Syklistforeningen, nestleder, godtgjøring mottas
  • Minera AS, styremedlem, godtgjøring mottas
  • Oslofjorden Friluftsråd, styremedlem, godtgjøring mottas

  Safavifard, Sarah Lilleberg (Sosialistisk Venstreparti)

  Styreverv:

  • Jobbsøkerhjelpen, styremedlem, ikke godtgjøring

  Skjervold, Tommy (Fremskrittspartiet)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • NHO, avdelingsdirektør

  Styreverv:

  • Bøler IF Fotball, styreleder, godtgjøring mottas

   

  Solberg, Eirik Lae (Høyre)

  Oppdrags- eller arbeidsgiver:

  • Deloitte Norge, director-konsulent

  Aksjer

  • Microsoft Corporation AS, eierandel: mindre enn 1 %

  Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

  Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

  Syed, Sabina (Miljøpartiet De Grønne)

    

   Oppdrags- og arbeidsgiver:

   • Multiconsult, Miljø- og avfallsrådgiver

   Trædal, Eivind (Miljøpartiet de Grønne)

   Ingen opplysninger å registrere i henhold til reglementet.

   Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

   Styreverv:

   • FrPs bedriftsidrettslag, styremedlem, ikke godtgjøring

   Aksjer:

   • Biotec Pharmacon, ASA
   • DNO, ASA
   • Marine Harvest, ASA
   • Norwegian Air Shuttle, ASA
   • PGS, ASA
   • REC, ASA
   • Seadrill, Ltd
   • Sevan Marine, ASA

   Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

   Styreverv:

   • Homonettverket i Arbeiderpartiet, leder, ikke godtgjøring

   Oppdrags- eller arbeidsgiver:

   • Arbeiderpartiets stortingsgruppe, kommunikasjonsrådgiver