Har du innspill til budsjettforslaget 2023?

Du kan søke om et møte med et bystyreutvalg og komme med synspunkter til byrådets forslag til budsjett, som legges frem onsdag 21. september. Søknadsfrist er 07.10.2022. Møtene finner sted i oktober og november.

Hvem kan søke?

Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper og andre parter som har interesser i saken kan be om et møte med et utvalg (en deputasjon).

Søknadsfrist

Frist for å søke om et møte med utvalget om budsjett 2023 er 07.10.2022.

Møtene finner sted i oktober og november, før fagutvalgene behandler budsjettforslaget. Du vil få dato og tidspunkt for møtet tilsendt.

Hva skjer i et møte med et utvalg?

  • Talspersonen presenterer sitt syn for utvalget.
  • Vanligvis møter én person fra hvert parti. Utvalgsmedlemmer kan stille spørsmål.
  • Møtet varer i cirka 10 minutter og er åpent for publikum.

Slik søker du

Du kan søke om møte ved å klikke på lenken under. I søknaden skriver du hva saken gjelder, hvem som skal delta og velger hvilket utvalg du vil møte.

Du kan laste opp eventuelle dokumenter som vedlegg når du søker, eller sende inn vedlegg via portalen eDialog i etterkant.

Du må også oppgi saksnummeret til utvalget. Dette er saksnumrene som gjelder budsjett 2023:

  • Byutviklingsutvalget: 22/1608

  • Finansutvalget: 22/1609

  • Helse- og sosialutvalget: 22/1273

  • Kultur- og utdanningsutvalget: 22/845

  • Samferdsels- og miljøutvalget: 22/879

Søk om møte

Er du i tvil om hvilket utvalg du skal be om et møte med? Se hva de forskjellige utvalgene har ansvar for. Ta kontakt med utvalgssekretariatet til det aktuelle utvalget hvis du har spørsmål.

Møter med helse- og sosialutvalget holdes kun digitalt på Teams.

Møter med kultur- og utdanningsutvalget holdes hovedsakelig digitalt på Teams. Skriv i søknadsskjemaet dersom du har et særlig ønske eller behov for fysisk møte.

Møter med de øvrige utvalgene er fysiske.