Til innhold
Pressemeldinger

Oslo får ny vannforsyning i 2028

Bystyret i Oslo har bestemt å bygge reservevannforsyning.

Publisert 14. november 2019

Oslo kommune er i dag helt avhengige av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg som forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann. Etter mer enn 50 år med vurderinger og ingen beslutninger sikres nå Oslos befolkning en ny og tryggere vannforsyning.

Jente drikker vann fra springen. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommuneOslo skal få ny reservevannforsyning i 2028. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

– Konsekvensene dersom dagens eneste drikkevannskilde (Maridalsvannet) skulle bli berørt er svært alvorlige. Nå får byen endelig en ny vannforsyning, slik at Oslos snart 700 000 innbyggere får tilgang til rent og trygt drikkevann selv ved en uønsket hendelse, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I dag er det slik at om noe skulle skjedd med forsyningen fra Maridalsvannet, vil hele Oslo innenfor Ring 3 bli uten vann i løpet av kort tid. Hvis problemet ikke lar seg fikse raskt, vil Oslos innbyggere fort miste vann til drikke, rengjøring, toalettbesøk, brannslokking og alt annet man trenger vann til i en storby.

Prosjektet berører fire ulike kommuner – Lier, Hole, Bærum og Oslo. Fra Holsfjorden vil det gå en råvannstunnel til Huseby i Oslo vest. Her skal det etableres et vannbehandlingsanlegg under bakken. Prosjektet koster 12,5 milliarder kroner og  er planlagt ferdigstilt i 2028.

– Vi tar nå ansvar for å sikre byens befolkning og fremtidige generasjoner rent og trygt drikkevann. Det er ikke mulig å bygge en vannforsyning i en tettbebygd by som Oslo uten at noen vil merke det, men vi skal gjøre det vi kan for at belastningen for naboer og andre blir minst mulig, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge noensinne. Det skal bygges en ca. 19 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen skal vi bygge renseanlegg i en fjellhall som tilsvarer omtrent 10 ganger Oslo rådhus.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Pressekontakt:
Sindre Buchanan, byrådssekretær i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Tlf. 922 92 525, sindre.buchanan@oslo.kommune.no