Til innhold
Pressemeldinger

Ny etat skal kutte mengden avfall og øke gjenbruk

Når Oslos Renovasjonsetat og Energigjenvinningsetat slås sammen fra nyttår, får den nye etaten navnet «Renovasjons- og gjenvinningsetaten». Den nye etaten vil ha rundt 720 ansatte og hovedkontor på Haraldrud. 

Publisert 17. desember 2019

– Den nye Renovasjons- og gjenvinningsetaten skal utvikle framtidens avfallssystem i Oslo. Osloborgernes avfall skal i større grad bli til nye ressurser, som fjernvarme, biogass og resirkulerte materialer, i tråd med byrådets ambisjon om å skape grønne arbeidsplasser og sirkulær økonomi i hovedstaden, sier Hanna E. Marcussen, byråd med midlertidig ansvar for miljø- og samferdsel. 

Byrådet vil ansette Hans Petter Karlsen som direktør i etaten. Karlsen er i dag direktør for Renovasjonsetaten og har siden 1. februar vært konstituert direktør for Energigjenvinningsetaten.

– Hans Petter Karlsen har på rask tid bygget opp en velfungerende innsamling av husholdningsavfall i kommunens regi, etter at Oslo kommune overtok dette arbeidet etter Veireno-konkursen. Han har også fått til en kraftig reduksjon i antallet brudd på arbeidstidsbestemmelse i Energigjenvinningsetaten. Jeg er svært fornøyd med at Karlsen nå vil lede vår nye etat, sier byråd Marcussen. 

Direktør Hans Petter Karlsen holder en rød og en blå hjelm.Byrådet vil ansette Hans Petter Karlsen som direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Fotograf: Oslo kommune


Pressekontakt i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Tuva Otterlei Blikom og Tor Audun Gram 
Pressetelefon: 904 71 999
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no