Byrådet

Pressekontakter for byrådsavdelingene

Byrådslederens kontor

Byrådssekretær

Halvard Hølleland (Ap)
Mobil: 995 14 351
E-post: halvard.holleland@oslo.kommune.no
Twitter: @halvardh

Pressekontakter

Pressevakt
Telefon: 992 89 090 (ikke sms)
E-post: 
media@byr.oslo
.kommune.no

Hanne Gjørtz
Telefon: 957 55 213
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Øyvind Arum
Telefon: 917 28 409
E-post: oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no

Dorthe Moe Lianes
Telefon: 917 91 491
E-post: dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no  

Byrådsavdeling for finans

Byrådssekretærer

Marie Loe Halvorsen (MDG)
Telefon: 916 43 732
E-post: mlh@oslo.kommune.no

Lars Gravråk (AP)
Telefon: 928 33 934
E-post: lars.gravrak@oslo.kommune.no

Åsmund Strand Johansen (SV)
Telefon: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 466 500 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for næring og eierskap

Pressekontakt

Ninja Sandemose
Telefon: 907 957 60
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Byrådssekretærer

Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

Celia Vilde Tétu Lima
Mobil: 451 16 560
E-post: celia.lima@oslo.kommune.no

Pressekontakter

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Mimmi Granli Jensen
Mobil: 902 19 591
E-post: mimmi.granli.jensen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Byrådssekretærer

Ellen Rønning-Arnesen (Ap)
(i fødselspermisjon)
Mobil:  920 22 467
E-post: ellen.ronning-arnesen@byr.oslo.kommune.no

Per Anders Langerød (Ap)
Mobil: 992 57 149
E-post: per.anders.langerod@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Cecilie Dahl
Telefon: 996 40 225
E-post: cecilie.dahl@byr.oslo.kommune.no
 

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Byrådssekretær

Linn Andersen (Ap)
Telefon: 926 95 675
E-post: linn.andersen@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristine Dahl
Telefon: 971 92 751
E-post: kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for byutvikling

Gjelder det pressehenvendelser til byråd Hanna Marcussen, som krever rask avklaringKontakt kommunikasjonsmedarbeider Ingvild Hancke Øgstad. 

Gjelder det politiske henvendelser til byråd Hanna Marcussen? Kontakt byrådssekretærene.

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Kristin Brenna (MDG)
Mobil: 938 82 272
E-post: kristin.brenna@oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Byrådssekretær

Solveig Tesdal
Mobil:  928 60 633
E-post: solveig.tesdal@oslo.kommune.no

Abdullah Alsabeehg (i permisjon)
Telefon: 911 31 182

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådssekretærer

Morten Nordskag (MDG)
Mobil: 901 80 027
E-post: morten.nordskag@oslo.kommune.no

Sindre Buchanan (MDG)
Mobil: 922 92 525
E-post: sindre.buchanan@oslo.kommune.no

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 984 76 040
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no 

Pressekontakter

Kristin Stormo og Tuva Otterlei Blikom
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 904 71 999
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no