Til innhold
Byrådet

Byrådslederens kontor

Byrådssekretær

Halvard Hølleland (Ap)
Mobil: 995 14 351
E-post: halvard.holleland@oslo.kommune.no
Twitter: @halvardh

Pressekontakter

Hanne Gjørtz
Telefon: 957 55 213
E-post: hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no

Øyvind Arum
Telefon: 917 28 409
E-post: oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no

Dorthe Moe Lianes
Telefon: 917 91 491
E-post: dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no  

Byrådsavdeling for finans

Byrådssekretærer

Marie Loe Halvorsen (MDG)
Telefon: 916 43 732
E-post: mlh@oslo.kommune.no

Lars Gravråk (AP)
Telefon: 928 33 934
E-post: lars.gravrak@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu
Telefon: 466 500 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for næring og eierskap

Pressekontakt

Ninja Sandemose
Telefon: 907 957 60
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Byrådssekretærer

Tarjei Helland
Mobil: 976 85 690
E-post: tarjei.helland@oslo.kommune.no

Kristian Takvam Kindt
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Pressekontakter

Karin Steenstrup
Mobil: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Caroline Bremer 
Mobil: 452 42 453
E-post: caroline.bremer@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Byrådssekretærer for byrådsområde helse, eldre og innbyggertjenester

Ellen Rønning-Arnesen (Ap)
(i fødselspermisjon)
Mobil:  920 22 467
E-post: ellen.ronning-arnesen@byr.oslo.kommune.no

Per Anders Langerød (Ap)
Mobil: 992 57 149
E-post: per.anders.langerod@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Cecilie Dahl
Telefon: 996 40 225
E-post: cecilie.dahl@byr.oslo.kommune.no
 

Byrådssekretærer for byrådsområde arbeid, sosiale tjenester og mangfold

Åsmund Strand Johansen (SV)
Telefon: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Anna Tresse
Mobil:  454 50 111
E-post: anna.tresse@oslo.kommune.no

Pressekontakt

Odd Christian Klafstad
Telefon: 958 31 033
E-post: oddchristian.klafstad@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for byutvikling

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 984 76 040
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no 

Pressekontakter

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Kristine Langfjord
Telefon: 958 01 859
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Byrådssekretær

Abdullah Alsabeehg
Telefon: 911 31 182

Pressekontakt

Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådssekretærer

Daniel Rees (MDG)
Mobil: 994 52 400
E-post: daniel.rees@oslo.kommune.no 

Kristin Brenna (MDG)
Mobil: 938 82 272
E-post: kristin.brenna@oslo.kommune.no 

Morten Nordskag (MDG)
Mobil: 901 80 027
E-post: morten.nordskag@oslo.kommune.no

Pressekontakter

Kristin Stormo og Tuva Otterlei Blikom
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 904 71 999
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no