Saker som kommer i byråd 9. mars

Byrådet skal blant annet behandle en høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

NYTT FRA BYRÅDET, Byrådslederens kontor, 2. mars 2023, kl. 14.00:

Saker med innstilling til bystyret

  • Omgjøring av fritak for eiendomsskatt for 2017 og 2018

Bystyret har tidligere avslått søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 for den aktuelle
eiendommen. Det foreslås at bystyret opphever vedtak om fritak for eiendomsskatt for 2017 og 2018 på grunn av feil faktisk opplysning.

  • Byggesaker

- Løkkeveien - Cort Adelers gate, Bydel Frogner

- Gamle Maridalsvei 32, Marka

- Olleveien 9 B, Bydel Nordstrand

- Carl Kjelsens vei 28, Bydel Nordre Aker

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

  • Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt på høring forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser om skjerping av miljøkrav. Den viktigste endringen er i forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9 om offentlige oppdragsgiveres mulighet til å stille krav for å minimere miljøbelastningen.

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen «ønsker at det skal stilles miljøkrav i flere anskaffelser, og at kriteriene skal få et høyere ambisjonsnivå.» Høringen omfatter tre alternative forslag til endringer.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.