Oslo-budsjettet 2022: Nye kulturskoleavdelinger og kulturskole i AKS

Byrådet foreslår at Oslo kulturskole skal få 5000 nye plasser de neste årene, en stor økning fra dagens om lag 8000 plasser.  

Byrådet har som mål at alle barn og unge får muligheten til kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Oslo har i dag for lav dekningsgrad i den kommunale kulturskolen, og det er store forskjeller i deltagelse mellom ulike deler av byen.

– Byrådet bygger nye lokaler skreddersydd for kulturskolen flere steder i byen. Dette blir lokale kulturhus med mange kurs og tilbud under samme tak. Slik får vi gitt et mye bedre tilbud til mange flere, og det blir lettere å prøve ut forskjellige tilbud. Det er viktig å få opp deltagelsen der den er lavest, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Oslo kommune har i dag to større avdelinger i kulturskolen, såkalte kulturstasjoner, på Grønland og på Schous. Kulturstasjonene tilbyr mange ulike kulturskoletilbud på samme sted og har flere tilpassede øvingsrom, saler og scene.

I budsjettforslaget foreslår byrådet å etablere følgende nye kulturstasjoner:

  • Manglerud bad- og aktivitetshus åpner høsten 2022
  • Voldsløkka kulturstasjon åpner høsten 2023
  • Mortensrud kulturstasjon er planlagt i 2025

Per i dag har Oslo kulturskole et driftsbudsjett på rundt 85 millioner kroner. Byrådet foreslår å øke driftsbudsjettet for kulturstasjonene med 5,7 millioner kroner i 2022, og deretter en årlig opptrapping i økonomiplan perioden, til 66,7 millioner kroner i 2025.

De tre nye kulturskoleavdelingene er i full drift fra 2026.

Byrådet foreslår også å utvide forsøksordningen med kulturskole i AKS, og vil i 2022 doble beløpet til dette fra 2 til 4 millioner kroner. Kulturskolen er en ressurs som kan gi bedre innhold og kvalitet i AKS. Dette vil bety at enda flere får en smakebit av tilbudet i kulturskolen.

+47 91 88 51 42 Satsingen på kulturskolen betyr mye for kommende generasjoner, der legges grunnlaget for skaperglede og for profesjonelle utøvere i verdensklasse, sier Gamal.

Kontakt   

Beate Svenningsen | Pressekontakt | Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 91 88 51 42

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022