Endring i priser på lading

Fra torsdag 8. desember øker takstene for lading på kommunale ladeplasser. Årsaken er den sterke økningen i strømpriser.

PRESSEMELDING, Oslo kommune, fredag 9. desember 2022:

Forslaget om en økning i takstene ble vedtatt bystyret onsdag denne uken. Ny takst gjelder fra og med 8. desember.

Eksisterende og foreslåtte satser
TakstType ladingMaks tid AvgiftstidDagens satsNy sats
3051Semi-hurtig korttid 3 timer09-20
20-09
23 kroner
13 kroner
62 kroner
35 kroner
3052Normal korttid 3 timer09-20
20-09
28 kroner
13 kroner
49 kroner
35 kroner
3053Semi-hurtig langtid 3 timer09-20
20-09
23 kroner
13 kroner
62 kroner
35 kroner
3054Normal langtid3 timer09-20
20-09
28 kroner
13 kroner
49 kroner
35 kroner

De som lader elbiler har hittil betalt mindre enn det kommunen har betalt for strømmen. Med endringene i takster vil det man betaler i større grad reflektere de utgiftene kommunen har med å tilby lading på kommunal plass. Hvis prisen på strøm endrer seg vesentlig, vil takstene kunne endres igjen, enten opp eller ned.

Per i dag betaler man for tiden bilen står parkert og til lading. Bymiljøetaten jobber med å utvikle et system hvor man betaler for faktisk forbruk av strøm til ladingen.

Kart over kommunale ladeplasser (arcgis.com)

Les mer lading av elbil og hybridbil