Født 1976.

Inga Marte Thorkildsen var barne-, likestillings- og inkluderingsminister i regjeringen Stoltenberg II (våren 2012-høsten 2013). Hun representerte Vestfold på Stortinget fra 2001-2013. Hun var også nestleder i SV fra 2012 til 2015. Thorkildsen har vært medlem av finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og justiskomiteen. Hun var også leder for det parlamentariske nettverket for barns rettigheter i de årene det eksisterte. Thorkildsen er cand.mag. fra 2000, med mellomfag i religionshistorie og statsvitenskap (UiO).  

I 2015 ga hun ut boka «Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter», om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn. Hun har vært spesialrådgiver i den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken fra januar 2014 til oktober 2015, og tilknyttet BarnsBeste, det nasjonale kompetansenettverket for barn som pårørende, i samme periode.