Til innhold
Byrådet

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Byrådsområdet er en del av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, som også innbefatter byrådsområde for helse, eldre og innbyggertjenester.

Politisk ledelse

Byråd

Omar Samy Gamal (SV)
Telefon forværelse: 23 46 11 40
E-post: byradeha@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Solveig Tesdal (SV)
Telefon: 928 60 633
E-post: solveig.tesdal@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Svein Lyngroth
Telefon: 415 15 158
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Assisterende kommunaldirektør

Bente Thorsen Fagerli
Telefon: 951 42 506
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristine Dahl
Telefon: 971 92 751
E-post: kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no

Ansvarsområder

  • Bolig og boligsosialt arbeid
  • Velferd
  • NAV
  • Rusfeltet
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Flyktninger
  • Integrering og mangfold
  • Hjelpemiddelformidling
  • Tilrettelagt transport

Underliggende virksomheter