Til innhold
Budsjett, regnskap og rapportering

Bystyrets budsjettvedtak 2020

Oslobudsjettet for 2020 ble vedtatt i bystyrets møte 11. desember 2019.