Bystyrets budsjettvedtak 2022

Oslobudsjettet for 2022 ble vedtatt i bystyrets møte 8. desember 2021.