6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.17 Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet

Byrådet fordeler 113,6 mill. i tilskudd til organisasjoner og frivillighet på helse- og sosialområdet i 2020 og 6,5 mill. i tilskudd til tiltak og prosjekter på integrerings- og mangfoldsområdet.