6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.13 Prosjekteringsmidler

Tabell 6.31 Driftsbudsjett prosjekteringsmidler

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

374

Prosjekteringsmidler (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

355

1 731

1 783

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

7 989

0

0

14

Overføringsutgifter

69

0

0

 

Sum utgifter

8 413

1 731

1 783

17

Refusjoner

-69

0

0

 

Sum inntekter

-69

0

0

 

Netto utgifter

8 344

1 731

1 783

Det er avsatt 1,8 mill. til utredningskostnader frem til investeringsrammer for konkrete prosjekter er vedtatt.