Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.5. Funksjonsområde 2A Barnehager (OVK)

Omtale av funksjonsområde 2 A Barnehager og avsetningskapitlene 305 Bydelene etablering av nye barnehager og 306 Bydelene diverse barnehagetiltak og investeringskapittel 271 Byomfattende barnehager ligger under Del 7 Oppvekst og kunnskap. Driftsbudsjettet for barnehager inngår i samlet bydelsramme og inngår også i Hoved- og nøkkelstørrelser og i økonomiplanskjema med spesifikasjon av endringer for bydelssektoren, i dette kapitlet, kapittel 5 Bydelene (EHA).