Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.16 Sektorens samlet oppstilling øremerkede midler

Det vises til oppstillingen under kapittel 308 for øremerkede midler avsatt på dette budsjettkapitlet.

I tillegg fordeles følgende øremerkede midler direkte til bydelene:

Tabell 5.49 øremerkede midler

Bydel

Type tildeling

Beløp (i 1 000 kr)

Bydel Gamle Oslo

Rødhetteprosjektet

960

Bydel St. Hanshaugen

Marteprosjektet

285

Bydel Grünerløkka

Aksept kontaktsenter

6 000

Alle bydeler

500 årsverk – aktivitetstid

56 000

Alle bydeler

500 årsverk – særskilt tildeling til rehabilitering og demens

82 890

Alle bydeler

Driftstilskudd seniorsentre

20 000

Alle bydeler

Desentraliserte rustiltak i bydelene

15 500