Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.14 Sektorens samlede forslag tilskuddsmidler

Her omtales kun tilskudd som bevilges gjennom vedtak som er fattet ved bystyrets budsjettbehandling.

Tabell 5.48 Sektorens samlede tilskuddsmidler (i tusen kroner)

Kap. nr.

Søknaden gjelder

Vedtak 2018

Vedtak 2019

Byrådets forslag i Sak1/2020

Sum 2018 -2022

001

Rødhetteprosjektet

960

960

960

2 880 

004

Marteprosjektet

 285

 285

285

855 

002

Aksept kontaktsenter

12 000 

12 000

6 000

30 000 

008

Marka eldresenter

1 600

1 600

1 700

4 900