Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) har ansvar for tjenestetilbudet i bydelene med unntak av barnehagene, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten som ligger under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK).

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid har arbeidsgiveransvaret for bydelsdirektørene.

Sekretariatet for Det sentrale eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Rådet for innvandrerorganisasjoner og Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo er administrativt lagt under Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

Det vises til omtale av barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Del 7 OVK. I Del.1 er Bydelene og Byomfattende tjenester omtalt under varmere by og en by med plass til alle.