Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

Vedlegg: Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt for Oslo kommune (takstvedtekter)

Underkapitler

Vedlegg: Saksbehandlingsregler for eiendomsskatt for Oslo kommune (takstvedtekter)

Saksbehandlingsregler (takstvedtekter) for de sakkyndige takstnemndene og den sakkyndige klagenemnda for eiendomsskatt gjeldende fra og med 1. januar 2020.