Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

13. Finans

13. Finans

Byrådsavdeling for finans (FIN) har ansvar for å utarbeide kommuneplan, budsjett og økonomiplan for Oslo kommune og å utvikle gode systemer for økonomistyring og rapportering. Ansvarsområdet omfatter også overordnet anskaffelsesstrategi og metodikk for gode investeringsprosesser, digitalisering gjennom Oslo Origo og konsernovergripende IKT herunder informasjonssikkerhet, kommunens sentrale arbeidsgiverfunksjon, finansforvaltning, eiendomsskatteområdet samt Oslo kommunes statistikkproduksjon.