11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.12 Avsetning husleie idrettsprosjekt

Tabell 11.38 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

548

Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

62 173

25 863

 

Sum utgifter

0

62 173

25 863

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

0

62 173

25 863

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye idrettsanlegg.