11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.10 Avsetning husleie kulturbygg

Tabell 11.32 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

508

Avsetning husleier kulturbygg (KIF)

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

0

93 000

 

Sum utgifter

0

0

93 000

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

0

0

93 000

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye kulturbygg. Det ligger 93 mill. fra 2020 på kapittelet, til husleie for det nye hovedbiblioteket. Midlene vil bli justert og flyttet til kap. 505 i Tilleggsinnstillingen for budsjett 2020.