Til innhold

Ungdommens kulturpris i Bydel Østensjø

Frist for å nominere

Fristen for å nominere til Ungdommens kulturpris 1. februar 2018.

Om prisen

Ungdommens kulturpris tildeles enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som over lengre tid har gjort en vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv gjennom frivillig innsats og engasjement, eller har markert seg positivt gjennom kulturaktiviteter i bydelen. I tillegg til heder mottar prisvinneren 15.000 kroner.

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Bydel Østensjø har flere unge som bidrar til at bydelen har et rikt kulturliv enten ved sitt talent eller sin frivillige innsats og som fortjener anerkjennelse for sitt arbeid. 
Ungdomsrådet oppfordrer bydelens innbyggere – barn, ungdom, foreldre og andre voksne - med kjennskap til kandidater, om å sende inn forslag.

Slik foreslår du en kandidat

Enkeltpersoner, lag og foreninger, kulturinstitusjoner og tilsvarende kan sende inn forslag, men kan ikke foreslå seg selv.

Forslag skal begrunnes og meldes skriftlig til ungdomsrådet i Bydel Østensjø. Benytt gjerne vedlagte skjema. Forslag sendes til Bydel Østensjø, Postboks 39 Bogerud, 0621 Oslo eller til postmottak@bos.oslo.kommune.no

Skjema for kandidat til ungdommens kulturpris (ODT 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Anne-Sissel Slaatsveen
E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 414 79 455