Til innhold

Oslo folkehelsepris

Om prisen

Oslo folkehelsepris deles ut hvert andre år. Prisen deles ut neste gang fredag 25. januar 2019.

Prisen deles ut til en organisasjon eller virksomhet som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for folkehelsen blant Oslos befolkning.

Aktuelle priskandidater er ideelle, frivillige eller offentlige virksomheter som har gjort en spesielt god innsats for folkehelsearbeidet i Oslo. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner. 

Vinneren mottar et diplom og en pengepremie på 50 000 kroner som skal stimulere til videre arbeid og blir delt ut av ordfører Marianne Borgen.

Vinner av Oslo folkehelsepris 2016

Tema for Oslo folkehelsepris 2016 var det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Folkehelsesatsingen i Bydel Grorud mottok Oslo folkehelsepris 2016.

Bydel Grorud mottar prisen fordi de har tatt tak i en stor levekårsutfordring hos barn, unge, funksjonshemmede og familier i bydelen – levevaner som medfører dårlig kosthold, lavt fysisk aktivitetsnivå og dermed dårlig helse – og oppnådd svært gode resultater på kort tid. 

Bydelen har gjort et banebrytende og systematisk arbeid for å fremme barn og unges helse. Arbeidet de gjør kan ha store ringvirkninger for enkeltpersoner, hele familier og samfunnet rundt dem, og kan tenkes å bidra til utjevning av sosiale ulikheter. De har vist stor vilje til tverrfaglig samarbeid og samskaping på tvers. Dette er et foregangstiltak og en viktig inspirasjonskilde for øvrige bydeler.

Tiltakene i Bydel Grorud bidrar til at ansatte, barn, unge og funksjonshemmede og foreldre etablerer gode vaner for kosthold og fysisk aktivitet, hvilket øker sannsynligheten for god helse og livskvalitet på sikt. 

Bydelen har oppnådd gode resultater fordi de har tenkt nytt, våget å satse utradisjonelt og raskt implementert vellykkede tiltak inn i ordinær virksomhet. 

Nominerte kandidater 2016

Juryen nominerte følgende tre kandidater:

  • Havnepromenaden
  • Oppdag Nabolaget
  • Folkehelsesatsningen i Bydel Grorud

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Oslo folkehelsepris

Kontaktinformasjon

Martine Post
Folkehelsekonsulent
Helseetaten, Oslo kommune
Mobil: 915 31 914 
E-post: martine.post@hel.oslo.kommune.no