Til innhold

Oslo folkehelsepris

Om prisen

Oslo folkehelsepris deles ut hvert andre år i regi av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

Prisen går til en offentlig virksomhet eller ideell/frivillig organisasjon som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for å fremme folkehelsen i Oslo. Enkeltpersoner kan ikke vinne prisen. 

Juryen ledes av byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl. Vinneren mottar et diplom og en pengepremie på 50 000 kroner som skal stimulere til videre arbeid. Premien overrekkes av ordfører Marianne Borgen.

Utvelgelse av kandidater 

Juryen vil vurdere kandidatene til Oslo folkehelsepris ut fra om arbeidet:

  • er i tråd med tema for årets pris
  • kommer en stor andel av befolkningen til gode
  • er forankret i kommunens planer
  • er basert på godt samarbeid
  • har stor overføringsverdi til andre virksomheter
  • er dokumentert og synliggjort
  • har hatt medvirkning fra Oslos innbyggere 
  • har et element av innovasjon
  • bidrar til å redusere sosial ulikhet

Alle kriterieene må ikke være oppfylt for at forslaget kan tas i betraktning.

Tidligere vinnere

Klikk her for å se tidligere vinnere av Oslo folkehelsepris.

Kontaktinformasjon

Martine Post
Folkehelsekonsulent
Helseetaten, Oslo kommune
Mobil: 915 31 914 
E-post: folkehelse@hel.oslo.kommune.no

Kalender Oslo folkehelsepris


Se hele kalenderen